ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

І. І. Севру к (Харків) До питання про «порядок» та його сенси


Сучасність тлумачить «порядок» радше як поняття соціально-політичного аспекту буття людини. Свідомість зразу ж будує низку: по рядок - правопорядок - закон - держава тощо.

Але, коли виникають питання: чому в державі немає порядку? чому закон не спрацьовує? чому десь порядок забезпечено, а у нас все «ніяк»? - то, безумовно, виникає необхідність перш за все урозуміти - що ж таке саме той порядок, у чому полягає його сутність, характерні ознаки, так би мовити, «метафізика» порядку.

Тут варто звернутися до європейської філософської традиції і нагадати роздуми про «порядок» з давніх часів.

Первинне «порядок» виступає як категорія космологічна і щодо порядку соціального, то він інтерпретується лише у звуязку і через зрозуміння закономірностей космічного «порядку».

Вже антична міфологія висуває ідею щодо сенсу «порядку». Його сенс - логіка розвитку світу: світ рухається від хаосу до космосу (до речі, сам давньогрецький «космос» тлумачиться як будова, порядок) і характерними ознаками цього процесу виступають гармонія (Піфагор та його школа) та міра (Геракліт).

У надрах античної філософії поступово відбувається трансформація «порядку - космосу» у «порядок - Логос». Логос - спочатку як світовий розум, закономірність всесвіту (Геракліт, стоїки), а потім вже як Логос - особистість - слово - Бог (стоїки, неоплатоніки, Філон, гностики) - тлумачиться знову ж таки як те, що стоїть над світом людей, дано світові людей як даність, закон, який треба зрозуміти, прийняти та побудувати соціальний світ - порядок у відповідності до цього космічного (або божественного) порядку.

Християнська традиція висуває ідею протистояння двох світів - «двох градів» (А. Блаженний), в кожному з яких діють свої закони, але ця ж традиція закріплює ідею божественного статусу порядку.

Лише Новий час остаточно переводить роздуми про «порядок» переважно в сферу соціально-політичного життя, розмірковуючи про державу - закон - громадянина.

Отже, які вади «порядку - космосу» виявляються крізь всі дослідження? Це його гармонійність, упорядкованість, ієрархічність.

Екстрополюючи ці вади на соціальне буття, отримуємо вимоги гармонійності та упорядкованості суспільства влади (і тут маємо достатньо соціальних побудов від ідеальної держави Платона до теорій інформаційного суспільства), ієрархічності - ось тут виникає питання - якої? чого?

На наш погляд, сутність ієрархічності стосовно суспільства полягає не в вимогах розподілу суспільства на певні соціальні щаблини. Ієрархічність в соціумі - то є зрозуміння того, що кожному рівневі соціального розвитку відповідають свої «правила гри» - свої норми встановлення порядку. На наш погляд, умовно таких рівнів можна виділити три:

-  перший рівень - то є рівень «раба», коли порядок в суспільстві встановлюється і підтримується завдяки репресивним методам, завдяки страхові (це і первісні культури з їх системою табуювання, і закони рабовласницького та середньовічного суспільства);

-  другий - рівень «наймита» - порядок в суспільстві тримається на користі, на домовленості, що визнається взаємовигідною і державою, і громадянином (яскравим маніфестом цього рівня є теорія «суспільного договору» Т. Гобса);

-  третій - рівень «вільного» - той рівень суспільного розвитку, до якого людство ще має прийти. Порядок підтримується завдяки вільному вибору законності, блага (прикладом такого майбутнього можуть слугувати ідеї «соборності» та «боголюдства» Соловйова).

Отже, розмірковуючи про механізми здійснення соціального порядку, по-перше, варто памуятати про ці рівні та добре усвідомлювати, на якій щаблині розвитку знаходиться дане суспільство. Щодо ситуації в сучасній Україні, то, враховуючи її вікову залежність та кріпацтво (але й козаччину), можна вважати її як стан переходу від суспільства першого рівня до другого.

По-друге, на наш погляд, соціальний порядок забезпечується взаємодією трьох складових. Це:

1.  Порядок як закон, що державою, законодавчими органами опускається вниз.

2.  Порядок як правопорядок, що забезпечується діяльністю владних та виконавчих структур.

3.  Порядок як моральний закон - те, що залежить від конкретної особистості, п чеснот.

якщо перша і друга складові залежать від компетентності (або некомпетентності), корисливості (або безкорисливості), корумпованості (або некорумпованості) законотворчих та владних структур плюс об'єктивна необхідність прийняти «правила гри» суспільства свого рівня, тобто те, на що окрема (проста) людина вплинути не може, то виявляється, що єдина складова, якість якої дійсно залежить від зусиль окремої людини, - то є третя складова: сфера внутрішнього світу людини, її настанов та цінностей, її внутрішнього «космосу» - порядку.Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022