ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

Ж. О. Павленко (Харків) Експертні оцінки в праві


Створення систем моделювання міркувань відноситься до одного з найбільш дискусійних напрямів автоматизації процесів застосування права. Теоретичні розробки штучного інтелекту дозволили зробити переконливий висновок про те, що абсолютно необхідними для розв'язання практичних проблем їх запровадження є знання експертів. Отже, якщо створити систему, здатну запам'ятовувати і використовувати знання експертів, то вона знайде застосування в практичній діяльності. Експертна система являє собою систему, побудовану з таких компонентів, як база знань (сукупність знань, описаних з використанням вибраної форми їх уявлення) та механізму висновків, який забезпечує маніпулювання цими знаннями при розв'язанні прикладних проблем. Механізм висновків зв'язує знання воєдино, а потім виводить з послідовності знань висновок. Формалізм опису знань в експертних системах визначається як представлення знань, а компонент, який використовує для розв'язання проблем знання експертів, описаний в зазделегідь вибраній для них формі уявлення, є механізмом висновку.

Враховуючи приклади формалізації знань в якійсь певній галузі права, можна спробувати побудувати експертну систему, здатну використати ці знання в манері, схожей зі способом міркування практикуючого юриста. Щоб встановити, чи можливо представити юридичне знання в юридичній експертній системі, певне юридичне знання повинне бути зібране і систематизоване. Доцільно обмежитися досить вузькою галуззю законодавства. Для того, щоб експертна система була здатна служити моделлю юридичного знання, методи, які використовуються для їх формалізації, вимагають точного формулювання явищ, що досліджуються. У базах даних містяться формальні юридичні джерела, накопичені в пам'яті комп'ютера (у форматі, що читається комп'ютером) і відновлені користувачем як документи, ідентичні за змістом нормативним актам і юридичним документам загальноприйнятих юридичних бібліотек. Юридичні дані в них не інтерпретуються, а просто вміщуються в пам'ять комп'ютера як початковий матеріал для процесу юридичного міркування. У системах, заснованих на правових знаннях, навпаки, ці джерела повинні бути представлені, тобто реструктуровані таким чином, щоб бути накопиченими в пам'яті і використаними в процесі міркування. Отже, представлення юридичного знання включає в себе діяльність інтерпретативних процесів, що мають силу в певний момент часу, ретельно досліджених, проаналізованих і зрештою сформульованих у стилі, який є відповідним по значенню першоджерелу і враховує прозорість і гнучкість експертних систем в праві.

Створенням експертної системи займається колектив розробників, центральною фігурою якого є інженер по знаннях, що створює базу знань на основі інформації, отриманої внаслідок тривалих бесід з експертами та вивчення і аналізу спеціальної літератури. Процеси отримання знань, -їх осмислення, структурування і формалізації є самим важким завданням при створенні експертної системи. Формалізація знань - це запис знань на вибраній мові представлення знань. Інженерія знань служить для рішення задач у слабоформалізованих або слабоструктурованих предметних областях. Інженерія знань допомагає там, де господарем положення традиційно є експерт, озброєний своєю кваліфікацією, досвідом і майстерністю. Правознавство являє собою саме таку предметну область, оскільки тут переважає якісна, а не кількісна інформація, розмиті (нечіткі) поняття, представлена велика кількість об'єктів, понять, властивостей і зв'язків між ними, не працюють традиційні методи математичного моделювання, велику роль грає особистий професійний досвід фахівців-експертів.

Існує декілька підходів до проблеми отримання знань, які закладаються в базу: витягання знань без застосування ЕОМ, коли знання, отримані шляхом безпосреднього контакту інженера по знаннях і джерела знань; придбання знань із застосуванням спеціальних програмних засобів, орієнтованих на діалог з експертом і «випитування» у нього фрагментів знань; формування знань шляхом отримання та «зв'язування» знань внаслідок аналізу спеціальними математичними процедурами великих вибірок даних і автоматичного виведення.

Найбільш актуальним і продуктивним вважається перший підхід витягання знань шляхом взаємодії експерта і джерела знань, внаслідок чого стають явними процес міркувань фахівців при прийнятті рішення і структура їх уявлень про предметну область. На практиці можна застосувати одну з наступних трьох стратегій придбання знань: використати думку одного експерта; зібрати думки багатьох експертів, але використати їх по черзі, або інтегрувати висловлені ними точки зору.

Експертом звичайно буває не одна людина, а група людей, яка діє як команда. Для забезпечення різносторонньої експертизи повинні бути витягнуті та скомбіновані знання різних членів команди. Вважається, що отримані знання більш цінні, якщо вони є результатом консенсусу експертів. У разі використання декількох експертів необхідно або вибрати думку кращого з них, або об'єднати думки всіх експертів. Вважається, що у разі об'єднання вони колективно пропонують істотне поліпшення, яке веде до побудови релевантної теорії.Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022