ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

В.В.Рябокляч (Полтава) До визначення правового відчуження


Прогнозуючи тенденції соціального розвитку, філософи, соціологи доходять до висновку про посилення у майбутньому феномену відчуження. Відчуження безпосередньо пов'язане з працею людини і виникає як протиставлення людині речей, які вона виробила, та виникнення явища віддаленості до інших людей. Виникає питання щодо правомірності виділення саме правового відчуження та наскільки доцільно вести мову про посилення відчуження у правовій сфері.

Правові відносини регулюють, окрім іншого, сферу праці і самі є сферою праці значної кількості людей, а отже, вони також можуть розглядатись як такі, що охоплені відчуженням. У правовій сфері її працівник, дотримуючись вимог закону, втрачає безпосередність стосунків з іншими людьми, стосунки опосередковуються буквою закону. Сам працівник замість власної сили, волі, бажань набуває силу, волю, бажання правових норм, закону. Це приводить до того, що для інших людей, (і для самого себе) правові норми, акти набувають характеру невідворотності,,дс^силля, перед ними людина почувається безсилою, відстороненою, що є виразом відчуження. Спроби обійти закон (втеча, ігнорування, пошук можливостей підкупу тощо) є тим же виразом відчуження. Тобто, правові відносини, віддаляючись від людини, розглядаються як якесь явище, що стоїть над людиною, протестоїть їй, певною мірою загрожує.

Навіть побіжний погляд на історичний шлях розвитку суспільства дає підставу для твердження про існування періодів досить значних відхилень від дотримання правових відносин і відносно спокійних періодів дотримання усталених правових норм. Тобто відчуження у правовій сфері може посилюватись або ж послаблюватись, що залежить від комплексу соціальних чинників, у основі яких - відносини у сфері праці. У відповідності з прогнозом, спробуємо припустити, що відчуження у майбутньому буде посилюватись і у правових відносинах, тобто значна частина населення в тій чи іншій мірі буде ігнорувати правові норми, порушиться межа довіри до букви закону. Думається, що подібні правові відносини приречені на відмирання, але цей процес може бути як короткотерміновим («насильницький» шлях ліквідування явища), так і довготривалим - поки явище повністю не вичерпає всі можливості («природний» шлях відживання).

«Насильницький» шлях відмирання не означає обов'язковість соціальних потрясінь. Це можуть бути радікальні зміни законодавчої бази, які супроводжуються посиленням виконавчої дисципліни, кадровими змінами, жорстким контролем за обов'язковим виконанням правових норм у всіх соціальних сферах та ін. Для досягнення подібного завдання необхідно позбавитись хоча б від найбільш значних перешкод-чинників розвитку традиційного суспільства: соціально-класового розмежування, яке втратило жорсткий характер, але залишилось як сильне і поширене явище (номенклатурні працівники, безконтрольність і безповідальність влади); жорстка прив'язка до певного місця проживання - прописка, яка є анахронізмом і в економічному розвитку суперечить одній із вимог ринкових відносин - вільній міграції робочої сили, а у реалізації правових відносин дає можливість існуванню бюрократично-поліцейському контролю, свавіллю влади; - звернення до технічної забезпеченності постіндустріального суспільства, яка демонструє не лише формальну (комп'ютерна фіксація, заміна паспортів мікрочіпами, реєстрація сітчатки ока тощо), але й суттєву відмінність правових відносин (можливість вільного пересування у межах країн Євросоюзу, працевлаштування, постійна потреба у обміні фахівцями тощо). Зважаючи на територіальну близкість цих країн, можна припустити, що «насильницький» шлях переборення застарілих правових відносин має і аспект зовнішнього впливу, адже зацікавленість у мирній Европі країни Евросоюзу будуть реалізувати як спробу підштовхнути керівництво України до більш рішучих дій у встановленні правопорядку, боротьбі із злочинністю. Ці спроби вже набули наочного характеру, наприклад, у рішенні відміни смертної кари, причому була проігнорована думка населення, яке було проти подібного рішення. З нашої точки зору це привело до посилення правового відчуження - закон, влада продемонстрували безпорадність людей, їх відстороненність від правових відносин. Тому подібний вплив не зможе перебороти відчуження, потрібне звернення до внутрішніх чинників, у першу чергу - до відносин у сфері праці. Як не парадоксально, але «природний» шлях відмирання більше можливий у суспільному розвитку, тобто явище правового відчудження набиратиме певної ваги, у той же час транеформуючись у нові формоутворення (у галузях - технічні, комп'ютерні, екологічні). Посиленню правового відчуження сприятиме і індивідуалізація людини, що є умовою запровод-ження комп'ютерних технологій.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022