ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. - Кривуля О. М. , Харків 2000


1. ПЕРЕДНЄ СЛОВО
   РОЗДІЛ 1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МОРАЛЬНИХ, ПРАВОВИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ
2. Виступ першого проректора Університету внутрішніх справ, професора, доктора юридичних наук, Заслуженого юриста України Венедиктова В. С.
3. Л. М. Газнюк (Харків) Соматично-прегнантна обумовленість соціального порядку
4. О.М.Губарь (Макеевка) Мораль и право в естественно-правовой и позитивистской концепции
5. В. Ю. Дубниченко (Донецк) Проблема правосознания в русской религиозной философии
6. Г. П. Климова, А. В. Климов, А. И. Уколов (Харьков) Политические аспекты социального порядка
7. А. В. Климова (Днепродзержинск) Взаимосвязь традиционных, нравственных и правовых аспектов социального порядка
8. Клаус-Михаэль Кодалле (Йена, ФРГ) Томас Гоббс: философия языка и политика
9. Ю. В. Конотопцева (Харків) Свобода і соціальний порядок в розвитку суспільства: роль еліти
10. Л.Д. Кривега (Запорожье) Социальный порядок: мировоззренческие измерения
11. О. М. Кривуля (Харків) Співвідношення морального і правового порядку
12. А. П. Лантух (Харків) Маргіналізація як засіб раціоналізації соціального порядку
13. В. Н. Леонтьева (Харьков) Системность культуротворчества и социальный порядок
14. С.И.Максимов (Харьков) Этико-антропологические основания правопорядка
15. Я.А.Музалевская (Харьков) Природа морали и основания социального порядка (к постнеклассической постановке проблемы)
16. Б. И. Поклад (Луганск) Социальный порядок как фундаментальное понятие криминологии
17. С. В. Приживара (Харьков) Социальная ответственность и социальный порядок
18. О. П. Проценко, И. М. Ушно (Харьков) морально-правовые предпосылки свободы предпринимательской деятельности
19. Л. В. Рязанцева (Харьков) «Проблематизация блага»: эгоизм в перспективе морали и права
20. О. Ф. Скакун (Харьков) Право, законность, правопорядок: их взаимозависимость и тенденции развития
21. Пол М. Слоун (США) Основы общественного порядка
22. О. М. Тетерич (Харьков) Соотношение морального и правового регулирования
23. А. В. Толстоухов (Київ) Проблема взаємодії ліберальної і демократичної свободи
24. Г. Л. Тулъчинский (Санкт-Петербург, Россия) Проблема либерализма и эффективная социальная технология
25. И. А. Филина (Полтава) Социальный порядок как условие социального прогресса
26. Фолькер Герхардт (Берлин, ФРГ) Политика - это больше, чем сумма морали и права
27. Л.А.Шаповал (Харків) Право. Держава. Правопорядок
28. В. В. Шкода (Харьков) О всеобщем порядке охранения
29. В. Ятченко (Дніпродзержинськ) Метафізичний вимір авторитетності соціального порядку (культурно-історичний аспект)
   РОЗДІЛ 2. ЛЕПТИМНІСТЬ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ. ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК І СПРАВЕДЛИВІСТЬ. МЕЖІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВА
30. В. Л. Ботезат (Харьков) Проблема народной воли и демократического государства
31. Н.А.Бусова (Харьков) Проблема легитимации правового порядка
32. О. В. Гарник (Дніпропетровськ) Проблема легітимації правового примусу в сучасній філософи права (постмодерністська та дискурсивно-етична орієнтації)
33. В. В. Гордієнко (Харків) Державне право на легітимне насильство: кордони та межі відтворювання
34. В.А.Жадько (Запоріжжя) Межі ефективності права
35. М. М. Жовтобрюх (Запоріжжя) Засади чинності звичаєвого права
36. С. А. Заветный (Харьков) Возможности и пределы права как вида социального управления
37. Н. С. Корабльова (Харків) Дисциплінарні технологи у техніках покарань: рольовий вимір
38. А А Лакиза (Симферополь) Об относительной независимости права
39. Н.Я.Мокрецова (Харьков) Психологические аспекты отношения к правовым нормам
40. В. Б. Окороков (Днепропетровск) Метафизика свободы (теория справедливости и границы легитимации)
41.  Н. П. Осипова (Харків) Механізм аналізу соціальної ефективності права
42. О.И.Помников (Луганск) Аристотель и современность: опыт размышления на тему справедливости
43. В.В.Рябокляч (Полтава) До визначення правового відчуження
44.  Л. А. Сухих (Харьков) Правовые нормы и правовая защищенность
45. А. О. Червяцова (Харків) Легітимність державної влади: основні критерії
46. И. В. Я ценко (Харьков) Договор как основа правопорядка
   РОЗДІЛ 3. ПРАВАЛЮДИНИІ МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК. ГУМАНІЗАЦІЯ ПРАВОПОРЯДКУ
47. Ю. І. Агапова, І. Г. Скиба (Луганськ) Проблема прав людини в процес! викладання мовознавчих дисциплін у спеціалізованих вузах системи МВС
48. А. П. Алексеєнко (Харків) Гуманізм як принцип соціального порядку
49. М. Ф. Анісімова (Запоріжжя) Забезпечення прав і свобод осіб, що засуджені до позбавлення волі: вимоги міжнародних стандартів та реалії національних пенітенціарних установ
50. Д. В. Бацун (Харьков) Проблема универсальности идеи прав человека
51. Йозеф Зайферт (Шаан, Ліхтенштейн) Думки про професійну етику поліцейського
52.  И. В. Карпенко (Харьков) О «порядке понятий» в понятии «социальный порядок»
53. Н.Н.Крестовская (Одесса) Статус ребенка как показатель гуманности права: история и современность
54. К. Б. Левченко (Київ) Національні інституції по дотриманню прав людини: рекомендації міжнародних організацій та український досвід
55. В. Н. Мороз (Днепродзержинск) О некоторых проблемах взаимодействия человека, гражданского общества и государства в сфере правового порядка
56.  С. Д. Порощу к, Т.С.Порощук (Запоріжжя) Особливості сучасного правового статусу особи
57. В. Г. Рибалка, В. Т. Жежерун (Харків) Примус до правопорядку у військовій діяльності
58. Л. Д. Тимченко, Л. А. Тимченко (Харьков) Глобализация в сфере прав человека: негативные и позитивные тенденции развития
59. C. І. Ткачов, Н. О. Ткачова (Харків) Місце цінностей в процесі розбудови справедливого суспільства
60. П. В. Цимбал (Харків) Політична кримінологія: нові аспекти в умовах глобалізації
   РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
61. В. В. Акимов, В. И. Чуб (Харьков) Незаконный оборот наркотиков в Украине и парадигма национальной безопасности
62. І. В. Банікевич (Харків) Проблеми правоохоронної діяльності у перехідному суспільстві
63. І. В. Венедіктова (Харків) Упорядкування відносин власності в перехідному суспільстві
64. В. І. Гадяцький (Харків) Практична філософія та філософський конформізм у ситуації неправового порядку
65. Е. А. Гнатенко (Луганск) Понятие общественной опасности: философский и правовой подходы
66. В. І. Горбань, О. В. Горбань (Полтава) Право і соціальні трансформації: проблема взаємозв'язку
67. О. Г. Даніл'ян (Харків) Формування правових механізмів розв'язання протиріч в перехідних суспільствах
68. Ю. В. Дука (Запоріжжя) Проблема податкового порядку в сучасному українському суспільстві
69. Н. М. Ємельянова (Донецьк) Правовий нігілізм у перехідному суспільстві
70. І.Д. Загрійчук (Харків) Правове регулювання міжнаціональних взаємовідносин: філософські аспекти
71. В. Л. Зубов (Запорожье) Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине
72. Н. Г. Карпунова (Луганськ) Гуманітаризація процесу виховання курсантів вузів системи МВС України як фактор гуманізації правоохоронної дільності
73. Е. Г. Михайлева (Харьков) Элита и легитимация социального порядка: проблемы транзитивного социума
74.  В. Н. Овчаренко (Харьков) Проблемы формирования правосознания в переходный период
75. В. А. Светлов (Санкт-Петербург, Россия) Фундаментальная вероятностная теорема анализа и разрешения конфликтов
76. В. О. Таран (Запоріжжя) Проблема формування соціального порядку на перехідному етапі як віддзеркалення боротьби між старим і новим підходами
77. С. І. Чорнооченко, Г. О. Мірошниченко (Запоріжжя) Правові питання забезпечення нотаріальної таємниці
78. Н. В. Шелковая (Харьков) Правопорядок и хулиганство
79. М. В. Шаповаленко (Харьков) Нестабильная стабильность транзитных обществ
   РОЗДІЛ 5. ПРАВО ІПРАВОПОРЯДОКУ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА ІСТОРИЧНІЙ РЕФЛЕКСІЇ
80. В.А.Абашник (Харьков-Йена, ФРГ) Назначение полиции в системе «харьковского полицейского законодательства» Л. Г. К. Якоба
81. Г. Є. Аляев (Полтава) Прогрес права як трансформація морально-правової свідомості
82. Т. А. Андреева (Донецк) Нравственные ценности и правовое нормотворчество в истории человечества
83. Е.А.Афонін,А.Ю. Мартинов (Київ) Проблема свободи та порядку в контексті всесвітньої історії (або бельгійський прототип для української перспективи)
84. А. Г. Барадачев (Харьков) Воля как основание юридической ответственности
85. В. П. Будз (Львів) Проблема співвідношення національних і універсальних цінностей як основних інструментів соціальних змін в філософії історії Михайла Гру шевського
86. Роберт Вальтер (Вена, Австрия) Правовая теория в Австрии в XX веке
87. С. А Голиков (Харьков) Природа противоречий объективного социального закона и закона юридического
88. Клаус Дирксмаер (Йена, ФРГ) О способности правовой философии к изменениям
89. Н. І. Завадова (Полтава) Екологічна етика та її основа
90. О. Г. Івахненко (Харків) Кодекс честі офіцера як поєднання правових і моральних цінностей
91. В. Ю. Калюжна (Луганськ) Традиції пуританізму в системі освіти США та їх значення для духовного розвитку країни
92. Т. В, Кондратюк (Київ) Цінності як засіб правової регуляції соціальних взаємовідносин
93. С. Куцепал (Полтава) Дві моделі влади в постмодерн!
94. О. М. Литвинов, О. В. ПІерстньов (Луганськ) Проблема громадянства та національності у національній державі (за працею Юргена Габермаса «Громадянство і національна ідентичність»)
95. И. В. Минаков (Харьков) Система права как эффект поля онтологии
96. І. М. Мухін (Запоріжжя) Системно-трансформаційні ресурси суспільства як основа реалізації соціальної свободи (правовий аспект)
97. С. Е. Острога (Харків) Головні напрями філософсько-логічного аналізу мови права
98. Ж. О. Павленко (Харків) Експертні оцінки в праві
99. В. В. Попов (Харьков) Ирония и юмор в двойственности образа закона
100. Л. А. Радионова (Харьков) И. Кант о философии свободы
101. Н. Н. Саппа (Харьков) Развитие норм, правил, прав и игровая деятельность
102. І. І. Севру к (Харків) До питання про «порядок» та його сенси
103. В. В. Снегирев (Луганск) О понятии «национальное государство» в современном государствоведении
104. О. В. Стричинець (Харків) Роль класифікацій у структуруванні правового порядку
105. В.Д. Титов (Харків) Раціональність правового порядку
106. Ж. С. Тростановский (Германия, Дюссельдорф) Категории права, обязанности, ответственности и их взаимосвязь
107. А. К. Чаплыгин (Харьков) Дилетантизм как условие и антитеза философского практицизма
108. B.I. Чернишева (Луганськ) проблема поліцейського цинізму в контексті гГуманізації системи підготовки правоохоронних органів (на прикладі США і України)
109. Г. П. Чміль (Київ) Дисциплінарний дискурс екранних мистецтв і становлення індивідуальності
110. В. Н. Шаповал (Харьков) Свобода и порядок как трансцендентальные корреляты отношения «человек-мир»
111. Е. Н. Юркевич, Н. В. Попова (Харьков) Герменевтическая практика в юриспруденции: догматические и адогматические аспекты
   ДОДАТОК
112. Ганс Кельзен (1881-1973) Правопорядок
113. Йоганн Готліб Фіхте (1762-1814) Абсолютне обгрунтування права в дійсностіГоловна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022