ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Правознавство - Копєйчиков В.В.,

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Правознавство - Копєйчиков В.В.,

§ 2. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу і органів внутрішніх справ"


Цей Закон України від 9 квітня 1992 р. складається з преамбули та 8 розділів (66 статей). Він визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України, Управління державної охорони, інших військових формувань, що створюються Верховною Радою України, Служби безпеки України, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей, а також військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР та членів їхніх сімей.
Розділ 1. Загальні положення. - Визначаються види пенсійного забезпечення; за вислугу років, з інвалідності, в разі втрати годувальника. Розділ містить роз'яснення стосовно тих осіб, які підлягають дії Закону, та осіб, що до них прирівняні. Визначаються загальні умови виплати пенсій.
Розділ 2. Пенсії за вислугу років. - Статті цього розділу визначають порядок нарахування пенсій залежно від вислуги років різним категоріям службовців. Наприклад, у ст. 13 ідеться про те, що пенсії призначаються у такому розмірі:
за вислугу 20 років - 50%;
звільненим у відставку за віком або через хворобу (за наявності 20 років вислуги) - 55%;
за кожен рік вислуги понад 20 років - 3% відповідних сум грошового забезпечення.
Особи, що мають загальний трудовий стаж 25 календарних років, з яких служба в ОВС або військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців, отримують за загальний трудовий стаж 25 років - 50% і за кожен рік стажу понад 25 років - 1% відповідних сум грошового забезпечення.
Пільгами користуються особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інваліди та учасники війни. Розділ 3. Пенсії з інвалідності. - У ст. 19 зазначається, що групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи. Від групи інвалідності залежить розмір пенсії. Такі пенсії призначаються у розмірах:
а) інвалідам війни І групи -100%, II групи - 80%, III групи - 60%;
б) іншим інвалідам І групи - 70%, II групи - 60%, III групи - 40% відповідних сум грошового забезпечення. Закон установлює, що зі зміною груп інвалідності змінюється відповідно і розмір пенсії.
Розділ 4. Пенсії в разі втрати годувальника. - Зазначені пенсії призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.
Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які перебували на їхньому утриманні.
Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18-річного віку або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років і мають непрацездатних батьків;
дружина (чоловік), якщо вона (він) досягла пенсійного віку або є інвалідом;
дід і бабуся - за відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати, деякі інші передбачені Законом категорії членів сімей.
Розділ 5. Обчислення пенсій. - Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, що його одержували військовослужбовці до призову на військову службу чи після звільнення з військової служби до звернення за пенсією, або до середньомісячного грошового забезпечення.
Військовослужбовцям строкової служби, які до призову на військову службу та після звільнення з військової служби не працювали і не перебували на військовій службі за контрактом, пенсії встановлюються у мінімальних розмірах, а саме: інвалідам (з числа солдатів і матросів строкової служби) І групи - 200%; ІІ групи -100%; III групи - 50% мінімального розміру пенсії за віком.
Інвалідам із числа єфрейторів і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі -110% мінімального розміру пенсії за віком.
Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ обчислюються з грошового забезпечення цих осіб. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, грошова компенсація замість продовольчого пайка, надбавка за вчене звання і вчений ступінь, кваліфікацію та умови служби в порядку і розмірах, визначуваних Кабінетом Міністрів України.
Розділ 6. Призначення пенсій. - Як записано у ст. 48 Закону, заяви про призначення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їхніх сімей подаються до районного відділу соціального забезпечення, а особам надстрокової служби та військової служби за контрактом та членам їхніх сімей - до органів пенсійного забезпечення відповідних міністерств, управлінь і комітетів.
Розділ 7. Виплата пенсій. - Пенсіонерам із числа військовослужбовців строкової служби пенсії виплачуються органами соціального забезпечення, пенсіонерам із числа осіб надстрокової служби - установами Ощадного банку України. Обом категоріям пенсіонерів виплати проводяться за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення відповідних міністерств, управлінь і комітетів.
Розділ 8. Порядок перерахування пенсій. - Пенсії перераховуються за документами, що є в пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.
Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону.
Рішення органів пенсійного забезпечення може бути оскаржено до вищих органів або до суду.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022