ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Правознавство - Копєйчиков В.В.,

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Правознавство - Копєйчиков В.В.,


   РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
   Глава І ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
1. § 1. Основні закономірності виникнення держави і права
2. § 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів
3. § 3. Теорії виникнення держави
4. § 4. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства
5. § 5. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства
6. § 6. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади
   Глава II ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
7. § 1. Поняття держави та її ознаки
8. § 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави
9. § 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій) держави
10. § 4. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (форми держави)
11. § 5. Співвідношення і взаємодія держави та особи
12. § 6. Форми взаємодії держави та об'єднань громадян
13. § 7 Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави
   Глава III ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
14. § 1. Поняття права та його ознаки
15. § 2. Місце і роль права в системі соціальних норм
16. § 3. Поняття системи права як внутрішньої його організації
17. § 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу
18. § 5. Правотворення як процес самоорганізації права
19. § 6. Правові відносини
20. § 7. Реалізація норм права: загальна характеристика
21. § 8. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність
22. § 9. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна
23. § 11. Правопорушення: поняття, склад і види
24. § 12. Юридична відповідальність: поняття, мета, види, підстави притягнення і звільнення
   РОЗДІЛ II.ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
   Глава IV ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
25. § 1. Конституційне право - провідна галузь національного права України
26. § 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні
27. § 3. Загальні засади демократичного конституційного ладу України
28. § 4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення
29. § 5. Види референдумів
30. § 6. Виборче право та виборча система в Україні
31. § 7. Територіальний устрій України
32. § 8. Громадянство України як один з інститутів конституційного права
33. § 9. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання
34. § 10. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні
35. §10.1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні
36. §10.2. Президент України - глава держави
37. §10.3. Кабінет Міністрів України- Уряд України
38. §10.4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні
39. §10.5. Судова влада в Україні
40. §10.6. Місцеве самоврядування в Україні
   Глава V ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
41. § 1. Кодекс законів про працю України
42. § 2. Трудовий договір: поняття, сторони і зміст
43. § 3. Прийняття на роботу
44. § 4. Звільнення за ініціативою працівника
45. § 5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
46. § 6. Робочий час
47. § 7. Час відпочинку
48. § 8. Трудова діяльність осіб, які не досягли 18-річного віку
49. § 9. Трудова дисципліна як різновид дисципліни
50. § 11. Матеріальна відповідальність
51. § 12. Індивідуальні й колективні трудові спори
   Глава VI ОСНОВИ ПРАВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
52. § 1. Види формованих пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
53. § 2. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу і органів внутрішніх справ"
54. § 3. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
55. § 4. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
56. § 5. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
57. § 6. Державний захист сім'ї та дитинства. Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
   Глава VII ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
58. § 1. Екологічне право України: поняття і предмет правового регулювання
59. § 2. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика
60. § 3. Екологічні права та обов'язки громадян
61. § 4. Права та обов'язки природокористувачів
62. § 5. Земельний фонд України та правові заходи його охорони
63. § 6. Форми власності на землю
64. § 7. Оренда землі
65. § 8. Плата за землю
66. § 9. Складові природно-заповідного фонду
67. § 10. Правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринного світу
68. § 11. Правова охорона водних ресурсів
   Глава VIII ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
69. § 1. Цивільне право України: поняття і система
70. § 2. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України
71. § 3. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення
72. § 4. Суб'єкти цивільно-правових відносин
73. § 5. Об'єкти цивільно-правових відносин
74. § 6. Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов'язків
75. § 7. Захист цивільних прав
76. § 8. Поняття і форми власності в Україні
77. § 9. Суб'єкти права власності та захист їхніх прав
78. § 10. Цивільно-правові договори: поняття і види
79. § 11. Цивільно-правова відповідальність
80. § 12. Спадкування за законом і за заповітом
81. § 13. Приватизація в Україні
82. § 14. Підприємницька діяльність в Україні
83. 14.1. Правові основи інвестиційної діяльності
84. 14.2. Умови, й порядок визнання юридичних осіб банкрутами
   Глава IX ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
85. § 1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання
86. § 2. Бюджет і бюджетна система
87. § 3. Податкова політика в Україні: загальна характеристика
88. § 4. Система оподаткування та її значення
89. § 5. Поняття "податок"
90. § 6. Види податків
91. § 7. Платники податків та об'єкти оподаткування
92. § 8. Відповідальність за порушення законодавства про податки
93. § 9. Законодавство України про банки і банківську діяльність
   Глава Х ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
94. § 1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання
95. § 2. Житлове законодавство України: загальна характеристика, Житловий кодекс України
96. § 3. Житловий фонд України та його види
97. § 4. Право громадян на житло і форми його реалізації
98. § 5. Порядок надання житла громадянам, які потребують покращання житлових умов
99. § 6. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання
100. § 7. Приватизація державного житлового фонду
   Глава XI ОСНОВИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
101. § 1. Шлюбно-сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання
102. § 2. Кодекс про шлюб і сім'ю України
103. § 3. Шлюб і сім'я за сімейним законодавством
104. § 4. Умови й порядок одруження
105. § 5. Шлюбний контракт
106. § 6. Припинення шлюбу
107. § 7. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя
108. § 8. Особисті й майнові права та обов'язки батьків і дітей
109. § 9. Опіка й піклування
   Глава XII ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
110. § 1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання
111. § 2. Джерела адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення
112. § 3. Управління як об'єкт адміністративного права
113. § 4. Державна служба; поняття, правовий статус державних службовців
114. § 5. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
115. § 6. Склад адміністративного правопорушення
116. § 7. Адміністративна відповідальність: поняття та особливості
117. § 8. Адміністративні стягнення: поняття і види
118. § 9. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
119. § 10. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
   Глава XIII ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
120. § 1. Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика
121. § 2. Злочин: поняття та ознаки
122. § 3. Кримінальна відповідальність та її підстави
123. § 4. Склад злочину
124. Під складом злочину мають на увазі сукупність передбачених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що визначають суспільна небезпечне діяння як злочин. Вирізняють такі елементи складу злочину; об'єкт/об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона.
125. § 6. Стадії вчинення злочину
126. § 7. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця
127. Добровільною відмовою від доведення злочину .до кінця є добровільне та остаточне припинення особою попередньої злочинної діяльності за усвідомлення нею можливості її закінчення.
128. § 9. Кримінальне покарання та його види
129. § 10. Кримінальна відповідальність неповнолітніх
   РОЗДІЛ III.ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
   Глава XIV СУД І НОТАРІАТ
130. § 1. Здійснення правосуддя в Україні; поняття, основні завдання та ознаки
131. § 2. Принципи здійснення правосуддя
132. § 3. Конституційний Суд України, його завдання та функції
133. § 4. Цивільне судочинство в Україні. Цивільний процесуальний кодекс України
134. § 5. Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України
135. § 6. Кримінальне судочинство в Україні. Кримінально-процесуальний кодекс України
136. § 7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання та функції
   Глава XV ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
137. § 1. Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання та функції
138. § 2. Система органів прокуратури
139. § 3. Адвокатура в Україні: поняття, основні завдання та функції
140. § 4. Види адвокатської діяльності
141. § 5. Органи внутрішніх справ України
142. § 6. Міліція в Україні: поняття, основні завдання та функції
143. § 7. Служба безпеки України: поняття, основні завдання та функції
144. СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВГоловна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022