ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Кваліфікація злочинів - Коржанський М.Л.

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Кваліфікація злочинів - Коржанський М.Л.

20. НЕЗАКОННА ПОРУБКА ЛІСУ


Згідно з Лісовим кодексом України лісовий фонд становлять всі ліси на території України. До лісового фонду не належать зелені насадження населених пунктів, окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, у садибах, на присадибних, дачних і садових ділянках[i].

Незаконною називається порубка дерев і чагарників у лісах першої групи, що виконують захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції, в лісах заповідників, національних і природних парків, на заповідних лісових ділянках, у лісах, що мають наукове або історичне значення, природних пам'ятках, лісопарках, якщо шкода перевищує 250 мінімальних розмірів заробітної плати, а в інших лісах, що належать до першої групи, — 300 мінімальних розмірів заробітної плати за таксою, встановленою для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну незаконною порубкою і пошкодженням дерев і чагарників, або незаконна порубка дерев і чагарників в інших лісах, якщо шкода перевищує 350 мінімальних розмірів заробітної плати за тією ж таксою, а також порубка дерев і чагарників у зазначених лісах, що потягла за собою заподіяння шкоди в меншому розмірі, але вчинена повторно (ч. 1 ст. 160 КК).

Незаконною визнається порубка дерев без лісорубного білета (ордера) або з порушенням дозволу, зазначеного в ордері. Предметом незаконної порубки можуть бути тільки дерева І кущі, що ростуть у лісі, які ще не відокремлені від коріння. Заволодіння заготовленим чи складовим лісом, так само і незаконна порубка в містах і селищах декоративних, садових дерев з корисливою метою кваліфікується як розкрадання державного або колективного майна.

Кваліфікація діяняння за ст. 160 КК значною мірою залежить від категорії лісу, де була вчинена незаконна порубка дерев або чагарників. Лісовий кодекс України всі ліси. що утворюють лісовий фонд, поділяє за їх екологічним і господарським призначенням на дві групи.

До першої групи належать ліси, які виконують переважно природоохоронні функції;

а) водоохоронні ліси — смуги лісів уздовж берегів річок, навколо водоймищ, озер, смуги лісів, що захищають нерестовища цінних промислових риб, а також захисні лісові насадження на смугах відводу каналів;

б) захисні ліси — протиерозійні, захисні смуги лісів уздовж залізниць, автомобільних шляхів, державні захисні смуги, байрачні ліси, ліси степових, лісостепових та гірських районів;

в) санітарно-гігієнічні та оздоровчі ліси — зелені зони навколо населених пунктів і промислових підприємств, ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання та ліси зон санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій.

До лісів першої групи також належать ліси на територіях природно-заповідного фонду — заповідників, національних парків, пам'яток природи, заповідних урочищ, ліси, що мають наукове або історичне значення (частини 1—5 ст. 36 ЛК).

Другу групу становлять ліси, що мають екологічне та експлуатаційне значення, щодо яких встановлено режим обмеженого лісокористування (ч. б ст. 36 ЛК).

За ч. 1 ст. 160 КК кваліфікується незаконна порубка дерев і чагарників, якщо цим було заподіяно шкоду на суму 250, 300 і 350 мінімальних розмірів заробітної плати. Шкода, заподіяна незаконною порубкою лісу, визначається за таксами, затвердженими постановами Ради Міністрів України від 17 грудня 1977 р. № 614[ii] і від 25 травня 1982 р. № 301[iii]. Постановою Кабінету Міністрів України "Про відповідальність за шкоду, заподіяну лісу та природним об'єктам рослинного світу" від 29 липня 1992 р. № 432[iv] ці такси збільшено в 25 раз. Постановою Кабінету Міністрів "Про збільшення такс для обчислення розміру стягнення за шкоду, заподіяну лісовому господарству" від 31 грудня 1994 р. № 887[v] ці такси збільшено ще в десять раз.

Розмір шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу, визначають з урахуванням типу лісу, де була порубка дерев, діаметра стовбура дерева, породи дерева та інших показників.

Незаконна порубка лісу кваліфікується за ч. 2 ст, 160 КК, якщо вона вчинювалася систематично, або така, що була вчинена вперше, але завдала великої шкоди.

Незаконна порубка лісу визнається вчинюваною систематично і кваліфікується за ч. 2 ст. 160 КК у випадках, коли вона була вчинена три і більше разів, при цьому кожна з них містила всі ознаки кримінально-караного діяння. Але попередні неодноразові притягнення порушника до адміністративної відповідальності за незначні лісопорушення не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності і кваліфікації діяння за ч. 2 ст. 160 КК за ознакою вчинення цього діяння систематично[vi].

Для кваліфікації незаконної порубки лісу за ч. 2 ст. 160 КК за ознакою заподіяння злочином великої шкоди враховують кількість дерев і кущів, цінність породи порубаних дерев, діаметр пенька дерева (від 0,5 до 13,5 мінімальних розмірів заробітної плати за кожне дерево)[vii], групу лісу, де була вчинена незаконна порубка, а також шкоду, заподіяну рослинному і тваринному світові, грунту, водним джерелам і т. ін. Дії посадових осіб, які вчинили незаконну порубку лісу, використавши свої посадові повноваження, кваліфікують за сукупністю статей 160 і 165 КК[viii].


[i] Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 17. — Ст. 99.

 

[ii] ЗП УРСР. — 1977. — № 12. — Ст. 121.

 

[iii] Там само. — 1982. — № б. — Ст. 56.

 

[iv] ЗП України. — 1992. — № 9. — Ст. 210.

 

[v] Там само. -- 1995. — № 3. — Ст. 65.

 

[vi] Див.: п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня

1990 р. // Постанови... — С. 202.

[vii] Див.: додаток № 1 до постанови Кабінету міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 287.

 

[viii] Див.: п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня

1990 р. // Постанови... — С. 202.

 Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022