ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Кваліфікація злочинів - Коржанський М.Л.

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Кваліфікація злочинів - Коржанський М.Л.

3. УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ


Ухилення від сплати податків (ст. 1482 КК) є одним з найшкідливіших господарських злочинів. По-перше, цим діянням руйнується формування фінансових надходжень у державний бюджет, і держава стає неспроможною виконувати свої соціальні функції. По-друге, вся соціальна сфера не має фінансового забезпечення (лікарі, вчителі, пенсіо-нери, студенти та всі інші). По-третє, суб'єкти несплати податків отримують невиправдані прибутки і мають незаконні переваги на ринку над своїми сумлінними конкурентами.

Обов'язок сплачувати податки є конституційним. За ст. 67 Конституції України, обов'язок кожного громадянина (іноземця і особи без громадянства у відповідних до закону випадках) сплачувати податки і збори в порядку і роз-мірах, визначених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня

1991 р. в редакції від 2 лютого 1994 р.[i] податком, збором. іншим обов'язковим платежем до бюджету і внеском до державних цільових фондів називається обов'язкова сплата до бюджету відповідного рівня (державного, місцевого то-що) або до державного цільового фонду зобов'язаними особами в порядку і розмірах, встановлених законодавством України.

Порядок, розміри та строки сплати податків, інших обов'язкових платежів суб'єктами підприємницької діяльності, визначаються законами України, декретами Кабінету Міністрів та інструкціями Міністерства фінансів і Головної державної податкової адміністрації.

Стаття 1482 КК передбачає кримінальну відповідальність за два види ухилення від сплати податків: 1) неподання податкових декларацій і розрахунків; 2) приховування (заниження) об'єктів оподаткування[ii].

Порядок і строки сплати основних видів податків встановлені Законами України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р.[iii], "Про податок на додану вартість'* від 3 квітня 1997 р.[iv], декретами Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 р. [v] та "Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 р.[vi]

Порушення встановленого порядку і строків подання декларацій про доходи та несплата податків є об'єктивною стороною діяння, передбаченою ч. 1 ст. 1482 КК. Для кваліфікації діяння за цією статтею досить встановити і довести, що декларація не була подана у встановлений строк умисно і що з цієї причини податок не було сплачено.

Приховування (заниження) об'єктів оподаткування є способом зменшення платежів або способом ухилення від сплати податків частково чи у повному обсязі.

Згідно з чинним законодавством України об'єктами оподаткування є: 1) доходи (прибутки), додана вартість продукції, товарів; 2) майно юридичних осіб; 3) обороти з реалізації товарів (робіт, послуг); 4) митна вартість імпортних товарів; 5) вартість послуг за встановлення та розміщення реклами та деякі інші.

Діяння кваліфікується за ч. 1 ст. 1482 КК, якщо внаслідок ухилення від сплати податків чи приховування об'єктів оподаткування державі заподіяно шкоду у великих розмірах.

Шкодою великих розмірів визнається така, яка в сто і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України. Заподіяння несплатою податків шкоди менших розмірів тягне за собою адміністративну відповідальність. Згідно з п. 18.4 ст. 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на посадових осіб, винних у несплаті податків, приховуванні (заниженні) доходу або об'єктів оподаткування, накладається адміністративний штраф у двократному розмірі до нарахованого податку, а за такі ж дії, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф сплачується у п'ятикратному розмірі[vii].

У тих випадках, коли приховування об'єктів оподаткування поєднується з підробкою документів, діяння кваліфікується лише за ст. 1482 КК. Сукупності злочинів при цьому не утворюється тому, що підробка документів (ст. 172 КК) є способом, частиною об'єктивної сторони діяння, передбаченого ст. 1482 КК. За ст. 1482 КК кваліфікуються лише дії посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності, на яких покладено обов'язки подавати декларації про доходи, складати бухгалтерські звіти, баланси, вести розрахунки, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, — керівників підприємств і організацій, їх заступників, головних бухгалтерів, інших посадових осіб, на яких покладено такі обов'язки. Інші особи можуть бути лише співучасниками вчинення цього злочину (ст. 19 і ч. 1 або ч. 2 ст. 1482 КК).

За ч. 2 ст. 1482 КК кваліфікуються:

1) діяння, передабчене ч. 1 ст. 1482 КК, вчинене особою, яка має незняту чи непогашену судимість за раніше вчинене діяння, передбачене ч. 1 або ч. 2 ст. 1482 КК;

2) ухилення від сплати податків або приховування (заниження) об'єктів оподаткування, якими державі була заподіяна шкода в особливо великих розмірах.

Згідно з приміткою до ст. 1482 КК особливо великими розмірами заподіяної державі шкоди є сума податку, обчисленого з приховуваного (заниженого) об'єкта оподаткування, яка в тисячу і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати.[i] Див.: Голос України. — 1994. — 1 квітня.

[ii] Докладніше про ухилення від сплати податків і приховування об'єктів оподаткування див.: Гега П.Т. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, рішення. — К., 1996. — С. 62—92.

 

[iii] Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 4. — Ст. 28.

[iv] Голос України. — 1997. — 15 травня.

[v] Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10. — Ст. 82.

 

[vi] Там само. — № ЗО. — Ст. 336.

 

[vii] Відомості Верховної Ради України. —1995. — № 4. — Ст. 28.

 Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022