ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:




Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

Новостi



Алфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Кваліфікація злочинів - Коржанський М.Л.

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Кваліфікація злочинів - Коржанський М.Л.

2. ЗАНЯТТЯ ЗАБОРОНЕНИМИ ВИДАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІl.


Згідно зі ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Окремі види забороненої підприємницької діяльності, передбачені законом як кримінально-карані діяння. Ст. 148 КК встановлює кримінальну відповідальність за підприємницьку діяльність, щодо якої законом встановлено спеціальну заборону. Законом України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р.[i] заборонених видів підприємництва не встановлено. Закон містить перелік лише тих видів підприємницької діяльності, якими можуть займатися лише державні підприємства, а саме: виготовлення і реалізація зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів чи психотропних речовин, добування бурштину, охорона особливо важливих об'єктів державної власності та деякі інші. Ст. 4 закону дає перелік видів діяльності, якою можуть займатися юридичні особи лише за спеціальним дозволом (ліцензією), що його видає Кабінет Міністрів або уповноважені ним органи. Окремими видами підприємницької діяльності можуть займатися лише юридичні особи, зокрема діяльністю по випуску та обігу цінних паперів можуть займатися лише банки, акціонерні товариства та інші товариства, для яких операції з цінними паперами становлять їх виключний вид діяльності[ii].

Виходячи з цих законодавчих актів, можна зробити ґрунтовний висновок, що фізичні особи такими видами діяльності займатися не можуть, для фізичних осіб ці види діяльності заборонені. За ст. 148 КК кваліфікуються дії особи, яка займається загальними забороненими видами підприємницької діяльності. Заняття спеціальними забороненими видами підприємницької діяльності кваліфікуються за спеціальними статтями КК. До таких видів незаконної діяльності належать:

1) контрабанда (ст. 70 КК);

2) виготовлення або збут підроблених грошей чи пінних паперів (ст. 79 КК);

3) незаконні операції з валютними цінностями (ст. 80 КК);

4) незаконне проведення абортів (ст. 109 КК);

5) виготовлення міцних спиртних напоїв з метою збуту (ст. 149 КК);

6) спекуляція (ст. 154 КК);

7) невиконання вироку суду про заборону займатися певною діяльністю (ст. 1832 КК);

8) держання домів розпусти чи звідництво (ст. 210 КК);

9) виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 211 КК);

10) придбання майна, здобутого злочином, або збут такого майна у вигляді промислу (ч. 4 ст. 213 КК);

11) незаконне виготовлення, зберігання, збут або придбання вогнепальної зброї (ст. 222 КК);

12) виготовлення, придбання, зберігання або збут отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 229 КК);

13) незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229' КК);

14) незаконне сіяння або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 2293 КК);

15) організація або держання дому для вживання чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 2294 КК);

16) організація або держання дому для вживання одурманюючих засобів (ст. 229" КК).

Діяння може кваліфікуватися за ст. 148 КК лише за умови, що певні дії, види роботи становлять діяльність, є діяльністю, тобто постійним заняттям, розрахованим на отримання певного прибутку. Не може кваліфікуватися за ст. 148 КК виготовлення хоч і заборонених законом окремих предметів в одному примірнику для власних потреб, оскільки у такому випадку немає ні підприємництва, ні діяльності. Але це правило не поширюється на заняття спеціальними видами підприємницької діяльності, відповідальність за які передбачена статтями 70, 70', 79, 80, 109, 149, 154, 1832, 210, 211, 222, 229, 229-1, 2293, 229-4 та 22911 КК. Вчинення хоч би одного діяння чи виготовлення заборонених цими нормами хоч би одного предмета (підробка однієї купюри, придбання одиниці вогнепальної зброї, поширення одного порнографічного зображення тощо) кваліфікується за відповідними статтями КК.

Частина 2 ст. 148 КК передбачає відповідальність за кваліфіковані види незаконної підприємницької діяльності. Кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 148 КК є заподіяння значної шкоди інтересам держави, юридичних або фізичних осіб, а також вчинення цього злочину особою, яка раніше була засуджена за заняття забороненими видами

підприємницької діяльності.

Заняття забороненими видами підприємницької діяльності кваліфікуються за ознакою заподіяння цією діяльністю істотної шкоди інтересам держави, інших юридичних або фізичних осіб, при визначенні розмірів якої враховують: 1) розмір прибутків від такої діяльності; 2) тривалість заняття цією діяльністю; З) суми, несплачені державі, партнерам. За ч. 2 ст. 148 КК діяння кваліфікується і в тому разі, якщо його вчинила особа, яка має незняту чи непогашену судимість за попереднє вчинення злочину, передбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 148 КК.


[i] Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1994.— № 3. — Ст. 13.

 

[ii] Див.: Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38- — Ст. 508.

 



Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022