ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

ГЛАВА ВОСЬМА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 120. Адміністративний розподіл Йорданського Хашимітського королівства, урядові установи, їх ієрархія, найменування, положення про їх організацію, порядок призначення і усування службовців і контроль за їх діяльністю, їх повноваження і компетенція визначаються постановами, що видаються Радою міністрів із затвердження Короля.

Стаття 121. Керівництво муніципальними і місцевими справами здійснюється муніципальними і місцевими радами у відповідності зі спеціальними законами.

Стаття 122. Тлумачення положень чинної Конституції покладається настворений, відповідно до статті 57, Верховний суд і провадиться за клопотанням Ради міністрів або за рішенням однієї з палат, яке приймається абсолютною більшістю голосів її членів. Таке тлумачення набирає сили після опублікування в офіційній газеті.

Стаття 123. 1. Тлумачення тексту будь-якої постанови, оскільки воно не було ще надане загальними цивільними судами, якщо цього вимагає Рада міністрів, покладається на Особливу палату.

2. Особлива палата складається з голови вищого цивільного суду як голови і членів: двох судів суду того ж ступеня, одного з вищих державних службовців, призначеного Радою міністрів, одного з вищих службовців, що делегується міністром від міністерства, зацікавленого у тлумаченні.

3. Особлива палата виносить своє рішення з приводу поданого на її розгляд питання, якщо вважає, що питання заслуговує на винесення такого рішення.

4. Рішення, прийняті Особиною палатою й опубліковані в офіційній газеті, набувають сили закону.

5. Всі інші питання, що належать до тлумачення законів, вирішуються в звичайному порядку цивільними судами.

Стаття 124. Під час виникненні обставин, що вимагають прийняття заходів, спрямованих на захист батьківщини й оголошення надзвичайного стану, видається закон, іменований Законом про оборону, у силу якого призначувана ним особа з метою забезпечення оборони батьківщини наділяється владою приймати необхідні заходи і розпочинати відповідні дії, включаючи призупинення дії звичайних законів держави. Закон про оборону набирає сили з моменту його опублікування королівським указом, що видається на основі рішення Ради міністрів.

Стаття 125. 1. У випадках особливого загрозливого становища, коли для захисту королівства недостатньо заходів і дій, прийнятих на основі попередньої статті Конституції, Король на підставі вирішення Ради міністрів може ввести королівським указом військове становище на всій території королівства або в якій-небудь його частині.

2. З моменту уведення військового становища Король може видавати королівськими указами з метою захисту королівства будь-які постанови незалежно від постанов будь-яких чинних законів. Особи, на яких покладається виконання цих постанов, несуть судову відповідальність за свої дії, відповідно до закону, поки не будуть звільнені від такої відповідальності спеціально виданим для цієї мети законом.

Стаття 126. 1. Установлений дійсною Конституцією порядок розгляду законопроектів застосовується також до розгляду будь-якого проекту зміни Конституції, причому рішення про внесення зміни повинно бути прийнято більшістю двох третин усіх членів як палати депутатів, так і сенату. У випадку якщо обидві палати скликані на спільне засідання у відповідності зі статтею 92 дійсної Конституції, рішення про внесення змін виноситься більшістю двох третин усіх членів кожної палати. У обох випадках зміни набирають сили лише у випадку їх затвердження Королем.

2. У період регентства не допускається внесення в Конституцію яких-небудь змін, що стосуються права Короля і його спадкоємців.

Стаття 127. 1. Завдання армії полягає лише в обороні і забезпеченні недоторканності батьківщини.

2. Набір і організація армії, права й обов’язки її особового складу визначаються законом.

3. Організація корпусів поліції і жандармерії і їх призначення визначаються законом.Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022