ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

ГЛАВА С ЬОМА ФІНАНСИ


Стаття 111. Податки або збори можуть установлюватися лише на підставі закону. Це не стосується різних платежів, які казначейство одержує як плату за різні послуги, що надаються державою приватним особам і закладам, або як плату за прибутки, які останні отримують з державного майна. Уряд, встановлюючи податки, повинен дотримуватися принципів прогресивного обкладення, рівності і соціальної справедливості і не повинен виходити за межі можливостей платників податків і фінансових потреб держави.

Стаття 112. 1. Проект закону про державний бюджет подається на розгляд Національним зборам, відповідно до Конституції, не пізніше ніж за місяць до початку фінансового року.

2. Державний бюджет голосується постатейно.

3. Ніяка витрата, передбачена бюджетом, може бути перенесена з однієї статті до іншої згідно до закону.

4. Під час обговорення проекту закону про державний бюджет, а також законів, що належатьдо нього, Національні збори можуть скорочувати витрати по окремих статтях бюджету, якщо це відповідає суспільним інтересам, але не може збільшувати витрати ні шляхом виправленні проекту, ні шляхом окремих пропозицій. Припускається, проте, після закінчення обговорення внесення проектів законів про асигнування на нові витрати.

5. Під час обговорення державного бюджету не приймаються ніякі пропозиції про скасування існуючих податків або про введення нових податків, або про зміну установлених податків із метою збільшення або зменшення надходжень відповідно до чинних фінансових законів. Не приймаються також ніякі пропозиції про зміну витрат або прибутків, обумовлених контрактами.

6. Надходження і витрати держави, визначені на весь фінансовий рік, затверджуються законом про державний бюджет; допускається призначення згаданим законом певних сум на період понад один фінансовий рік.

Стаття 113. Якщо закон про державний бюджет не затверджений до початку нового фінансового року, застосовується закон про бюджет попереднього року; проте якщо передбачені проектом нового бюджету витрати нижчі витрат попереднього бюджету, то витрати проваодяться в межах проекту нового державного бюджету надалі до його затвердження.

Стаття 114. Рада міністрів за згодою Короля може видати положення про контроль над асигнуваннями і призначенням коштів казначейства і про порядок збереження державних коштів.

Стаття 115. Всі прибутки від податків й інших надходжень держави повинні вноситися в казначейство і включатися до державного бюджету, якщо законом не встановлено інше. Кошти казначейства навіть частково не можуть бути асигновані за жодним призначенням, а виключно за законом.

Стаття 116. Витрати по цивільному листку покриваються з державних прибутків і визначаються законом про державний бюджет.

Стаття 117. Всякий привілей, що надає право на експлуатацію корисних копалин або підприємств громадського користування, підлягає затвердженню законом.

Стаття 118. Ніхто не може бути звільнений від сплати податків і зборів інакше, як у передбачених законом випадках.

Стаття 119. Для контролю над надходженнями і витратами держави і над порядком витрати коштів засновується особливим законом Лічильна палата.

1. Лічильна палата подає палаті депутатів на початку кожної чергової сесії або за вимогою палати депутатів загальну доповідь із викладом своєї думки і зауважень, з переліком зроблених порушень і відповідальності за них.

2. Імунітет голови Лічильної палати встановлюється особливим законом.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022