ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

Частина III Положення, загальні для обох палат


Стаття 75.1. Не можуть бути ні членами сенату, ні членами палати депутатів особи:

а) що не є йорданцями;

б) що претендують на іноземне громадянство або на іноземне заступництво;

в) оголошені банкрутами і не поновлені в правах у законному порядку;

г) позбавлені цивільних прав і не поновлені в них;

д) засуджені за неполітичний злочин до ув’язнення на термін понад один рік і не помилувані;

е) що мають матеріальну вигоду з контрактів, крім контрактів оренди землі і майна, укладених із яким-небудь йорданською державною установою; це нестосується членів акціонерного товариства, що нараховує більше десяти членів;

ж) божевільні і душевнохворі;

з) родичі Короля в ступені, обумовленій спеціальним законом.

Якщо в період дії свого мандата депутат або сенатор потрапить у становище, що призведе до дискваліфікації його як члена палати у відповідності зі сказаним вище, або якщо така обставина виявиться після його обрання, він позбавляється мандата і його місце стає вакантним за рішенням більшості двох третин членів відповідної палати; якщо рішення виноситься сенатом, то воно подається на утвердження Його Величності Королю.

Стаття 76. За умови дотримання положень статті 52 даної Конституції не допускається суміщення членства в сенаті або палаті депутатів з одночасним перебуванням на публічній службі; під публічною службою розуміють будь-яку службу, яка оплачується із публічних джерел, включаючи і службу в муніципальних установах. Не допускається також одночасне членство в сенаті і палаті депутатів.

Стаття 77. За умови дотримання постанов даної Конституції про розпуск палати депутатів Національні збори протягом терміну своїх повноважень проводять щорічно одну чергову сесію.

Стаття 78.1. Король скликає Національні збори на чергову сесію щорічно 1 жовтня, а якщо цей день припадає на неробочий день, то в перший наступний, що є робочим, день. Проте Король може королівським указом, що публікується в офіційній газеті, відкласти скликання Національних зборів до установленої королівським указом дати за умови, що така відстрочка не перевищить двох місяців.

2. Якщо Національних зборів не скликано, як указано в попередньому пункті, вони збираються за власною ініціативою у тому ж порядку, як указано в попередньому пункті.

3. Чергова сесія Національних зборів починаються в день, на який вона була скликана відповідно до двох попередніх пунктів; така сесія продовжується три месяці1, якщо Король не розпустить палату до закінчення цього терміну. Король має право продовжити чергову сесію, але на термін, що не перевищує трьох місяців, з метою завершення поданих до розгляду справ; після закінчення перших трьох місяців або продовженого терміну Король закриває дану сесію.

Стаття 79. Король відкриває чергову сесію Національних зборів тронною промовою перед обома палатами; він може уповноважити Голову Ради міністрів або одного з міністрів провести церемонію відкриття й оголосити тронну промову. Кожна палата подає адресу, що містить її відповідь на тронну промову.

Стаття 80. Кожний сенатор і депутат до того часу, як розпочне виконання своїх обо’язків,повинен принести перед відповідною палатою таку присягу:

 «Клянуся Всемогутнім Богом, що буду вірний Королю і батьківщині, буду дотримувати Конституції, служити батьківщині і виконувати найкращою чином покладені на мене обов’язки».

Стаття 81.1. Король може королівським указом відкладати засідання Національних зборів, але тільки три рази або два рази, якщо скликання Зборів було відкладено відповідно до пункти 1 статті 78 Конституції. Не допускається, однак, щоб періоди відстрочки

протягом однієї чергової сесії перевищували два місяці, включаючи період відстрочки відкриття сесії. Час цих відстрочок не зараховується до терміну тривалості сесії.

2. Палата і сенат мають право відкладати з одного терміну на інший свої засідання відповідно до своїх регламентів.

Стаття 82.1. Король у разі потреби може скликати Національні збори на надзвичайну сесію на невизначений термін для прийняття рішень з особливих питань, що вказуються в королівському указі про скликання. Ця надзвичайна сесія закривається королівським указом.

2. Король скликає надзвичайну сесію Національних зборів також, якщо цього потребує абсолютна більшість членів палати депутатів за допомогою заяви за їхнім підписом, вказуючи в ній питання, які вони бажаютьобговорити.

На надзвичайній сесії Національні збори можуть обговорювати лише питання, вказані в королівському указі про скликання цієї сесії.

Стаття 83. Кожна палата укладає свій регламент для регулювання й упорядкування процедури своєї роботи і подає ці регламенти на затвердження Короля.

Стаття 84 1. Ніяке засідання жодної з палат не вважається законним, якщо на ньому не є присутніми дві третини її членів.

2. Рішення кожної з палат приймаються більшістю голосів присутніх членів, крім голосу голови, якщо Конституцією не передбачений для даного випадку інший порядок. У випадку розподілу голосів порівну результат голосування вирішує голос голови.

3 Якщо питання стосується Конституції або вираження довіри уряду або одному з міністрів, провадиться поіменне відкрите голосування.

Стаття 85 Засідання кожної з палат відкриті, але припускається проведення засідань при закритих дверях на вимогу уряду або п'яти членів. Палата ухвалює рішення про прийняття або відхилення цієї вимоги.

Стаття 86.1 Член палати може бути затриманий або підданий суду під час сесії лише в тому випадку, якщо палата, членом якої він є, абсолютною більшістю голосів ухвалить рішення про наявність достатньої підстави для його арешту або суду або якщо член палати був захоплений на місці вчинення карного злочину. При арешті в останньому випадку про це повинно бути негайно доведено до відома відповідної палати.

2 Якщо член будь-якої з палат заарештований з будь-якої причини в період, коли Національні збори не засідають, Голова Ради міністрів повинен, як тільки збереться палата, членом якої є затриманий, повідомити їй про вжиті заходи і надати наобхідні пояснення.

Стаття 87. Кожний член будь-якої з палат має повну свободу слова і висловлення своїх думок відповідно до регламенту палати, членом якої він є; не можна ставити за провину члену будь-якої з палат голосування, висловлення думки або промови, виголошеної під час обговорень у палаті.

Стаття 88. Якщо місце депутата або сенатора стає вакантним у наслідок смерті або відставки або з іншої причини, заміщення відбувається шляхом призначення, якщо заміщення стосується сенатора, абошляхом часткових виборів, якщо заміщення стосується депутата; вказане заміщення вакансій здійснюється протягом двох місяців з того дня, коли Національні збори сповістили уряд про вакансію. Повноваження нового члена палати продовжуються до закінчення терміну повноважень його попередника.

Стаття 89.1. Крім випадків, коли палата і сенат збираються на спільні засідання, відповідно до статей 29, 79 і 92 даної Конституції, обидві палати можуть скликатися на спільні засідання за вимогою Голови Ради міністрів.

2. Коли обидві палати засідають спільно, головує голова сенату.

3. Рішення обох палат, скликаних відповідно до даної статті, вважаються такими, що мають силу за умови, коли вони ухвалені абсолютною більшістю голосів присутніх членів.

Стаття 90. Ніхто з членів палат не може бути позбавлений мандата інакше, як за рішенням відповідної палати і за винятком двох випадків – несумісності і закінчення терміну повноважень, передбачених даною Конституцією і виборчим законом. Рішення про позбавлення мандата повинно бути ухвалено більшістю голосів двох третин членів палати; стосовно сенаторів рішення сенату подається на затвердження Короля.

Стаття 91. Голова Ради міністрів вносить будь-який законопроект спочатку в палату депутатів, яка має право прийняти його, змінити або відхилити; в усіх випадках законопроект передається потім до сенату. Законопроект вважається прийнятим, лише коли він схвалений обома палатами і затверджений Королем.

Стаття 92. Якщо одна з палат двічі відхиляє який-небудь законопроект, а друга приймає його зі змінами або без таких, то обидві палати збираються на спільне засідання під головуванням голови сенату для розгляду статей, з яких виникли розбіжності; для прийняття законопроекту необхідно, щоб рішення Національних зборів було винесене більшістю голосів двох третин присутніх членів; відхилений у цьому випадку законопроект не може бути поставлений удруге на голосування Зборів протягом тієї ж сесії.

Стаття 93.1. Будь-який законопроект, схвалений сенатом і палатою депутатів, подається на затвердження Короля.

2. Закон набирає сили після затвердженнz його Королем і після закінчення тридцяти днів з моменту обнародування в офіційній газеті, якщо в законі спеціально не вказана інша дата вступу його в силу.

Якщо Король не вважає за можливе затвердити законопроект, він повинен протягом шести місяців з моменту його опублікування в офіційній газеті повернути законопроект Зборам із викладенням мотивів відмови у затвердженні.

4. Якщо законопроект (крім Конституції) повернений протягом вказаного в попередньому пункті терміну й обидві палати приймуть його вдруге більшістю голосів двох третин усіх членів кожної з палат, він повинен бути обнародуваний; у випадку неповернення законопроекту з його затвердженням у вказаний у пункті 3 даної статті термін, він вважається затвердженим законом. Якщо законопроект не одержав більшості двох третин голосів, він не може знову розглядатися на цій же сесії; Національні збори можуть, проте, знову розглянути згаданий законопроект на наступній черговій сесії.

Стаття 94.1. У період, коли немає сесії Національних зборів, Рада міністрів за згодою Короля може видавати тимчасові закони, необхідність яких викликана такими надзвичайними обставинами:

а) бідування народу;

б) стан війни або військове становище;

в) термінові витрати, що не терплять зволікання.

Ці тимчасові закони, що не повинні суперечити положенням Конституції, мають силу закону, але підлягають поданню на розгляд Зборам у найближчій сесії; у випадку несхвалення їх Зборами Рада міністрів за згоди Короля повинна негайно оголосити про припинення їхньої дії. З дня такого оголошення тимчасові закони втрачають силу; проте це не стосується вже укладених контрактів і набутих прав.

2. Тимчасові закони вступають у силу в такому ж порядку, що й закони, відповідно до статті 93 даної Конституції.

 Стаття 95.1. Кожний член палати або сенату може вносити пропозиції щодо розробки законопроекту; такі пропозиції передаються до відповідної комісії Зборів для розгляду і надання висновку з даного питання. Якщо Збори вважають можливим прийняти пропозицію, вони передають її до уряду для оформлення у вигляді законопроекту й поданняння Зборам під час чергової або наступної сесії.

2. Будь-який законопроект, запропонований депутатом або сенатором і відхилений Зборами, не може бути знову внесений протягом тієї ж сесії.

Стаття 96. Кожен член палати депутатів і сенату може звертатися до міністрів з питаннями й інтерпеляціями з будь-якого питання, що має суспільний інтере, у порядку, встановленому регламентом палати, членом якої є цей депутат або сенатор. Ніяка інтерпеляція не підлягає обговоренню до закінчення восьмиденного терміна з моменту передачі її міністру, крім термінових випадків і за умови згоди відповідного міністра на скорочення цього терміна.


1 Відповідно до поправки, прийнятої в жовтні 1955 р., сесія продовжується чотири місяці.Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022