ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. - Коломієць Ю.М., Харкiв, 2000

ГЛАВА ДРУГА ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЙОРДАНСЬКИХ ГРОМАДЯН


Стаття 5. Йорданське громадянство визначається законом.

Стаття 6.1. Йорданці рівні перед законом; не допускається будь-якої дискримінації щодо прав і обов’язків у зв'язку з приналежністю до якої-небудь народності, мови або релігії.

2 Держава гарантує в міру своїх можливостей усім йорданцям роботу, освіту і забезпечує їм безпеку і рівність можливостей.

Стаття 7. Свобода особи охороняється.

Стаття 8. Ніхто не може бути затриманий або ув’язнений інакше, як відповідно до закону.

Стаття 9.1. Жодний йорданець не може бути висланий з території королівства.

2 Жодному йорданцю не може бути заборонено проживання в якій-небудь місцевості, його також не можна в наказовому порядку зобов’язати проживати у визначеному місці, за винятком випадків, передбачених законом.

Стаття 10. Житло недоторкане; не дозволяється входити до нього, крім випадків і в порядку, передбачених законом.

Стаття 11. Ніяка власність не може бути відчужена інакше, як для суспільної користі і при відповідній справедливій винагороді відповідно до закону.

Стаття 12. Не може бути випущена ніяка примусова позика і не може бути проведена конфіскація рухомого або нерухомого майна інакше, як на підставі закону.

Стаття 13. Ніхто не може бути зобов’язаний до примусової праці; допускається, проте, відповідно до закону накладення на будь-яку особу примусової праці або повинностей у наступних випадках:

1) у випадках крайньої необхідності, як то: стан війни, загроза громадській безпеці, пожежа, повінь, голод, землетрус, сильна епідемія або епізоотія, або загроза рослинам від шкідників чи бур'янів, або яке-небудь інше подібне лихо, або будь-яка інша обставина, що загрожує безпеці усього або частині населення;

2) згідно до вироку суду, причому засуджена особа використовується тільки на роботах або для відбування повинностей, здійснюваних під наглядом органів влади; така засуджена особа не може бути віддана внайми окремим особам, компаніям, товариствам або якому-небудь громадському закладу або надана в їхнє розпорядження.

Стаття 14. Держава охороняє свободу культів і релігійних вірувань відповідно до існуючих у королівстві звичаїв за умови, що вони не порушують суспільний порядок і не протирічать моральним устоям.

Стаття 15.1. Держава гарантує свободу думок; кожний йорданец має право вільно висловлювати свої думки в усній формі, у писемній формі, шляхом зображень або інших способів за умови, що не будуть переступаться межі, встановлені законом.

2. Преса і друкарство вільні в рамках закону.

3 Не допускається закриття газет або скасування даного дозволу на видання газети, інакше як у відповідності до постанов закону.

4. У випадку оголошення військового становища або надзвичайного становища допускається встановлення над пресою, публікаціями, книгами і радіопередачами цензури, обмеженої питаннями, що мають відношення до громадської безпеки і національної оборони

5. Закон визначає засоби контролю над джерелами прибутків преси.

Стаття 16. 1. Йорданці користуються правом зібрань у межах, установлених законом

2. Йорданці користуються правом утворювати товариства і політичні партії за умови, що їх мета є законною, їх засоби носять мирний характер і їх статути не суперечать постановам Конституції.

3. Закон регулює порядок утворення товариств і політичних партій і контролю над їх фінансами.

Стаття 17. Йорданці мають право звертатися до влади у особистих або громадських справах у порядку, встановленому законом.

Стаття 18. Вся поштова і телеграфна кореспонденція і телефонні розмови вважаються таємницею і не підлягають цензурі або затриманню, крім випадків, установлених законом.

Стаття 19. Общини мають право утворювати і утримувати школи для навчання в них своїх членів, за умови дотримання загальних розпоряджень закону і підпорядкування урядовому контролю у відношенні програм і спрямування цих шкіл.

Стаття 20. Початкова освіта для йорданців обов'язкова, у державних школах вона безплатна.

Стаття 21.1. Політичні емігранти не підлягають видачі за мотивами їхніх політичних переконань або діяльності, спрямованої на захист свободи.

2. Міжнародні угоди і закони Йорданії встановлюють норми видачі карних злочинців.

Стаття 22.1. Кожний йорданець має право займати публічні посади на умовах, установлених законом або положеннями.

2. Призначення на постійні або тимчасові ппублічні посади в державні установи, у підвідомчі їм установи й у муніципальні установи провадиться відповідно до компетентності і здібностей даної особи.

Стаття 23.1. Праця є правом усіх громадян, і Держава зобов'язана надавати роботу всім йорданцям шляхом заохочення розвитку національної економіки.

2. Держава охороняє працю і проводить законодавство про працю, що грунтується на таких принципах:

а) надання трудящим винагороди, що відповідає кількості і якості праці,

б) обмеження кількості робочих годин на тиждень і надання трудящим оплачуваного щотижневого відпочинку і щорічної відпустки;

в) встановлення особливої допомоги сімейним трудящим і у разі безробіття, хвороби, старості і нещасних випадків на роботі,

г) встановлення особливих умов праці для жінок і дітей;

д) підпорядкування підприємств санітарним правилам;

е) Свобода організації професійних спілок в рамках закону.Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022