ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > Щ > Господарське право України - Щербина В.С.

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Господарське право України - Щербина В.С.


1. Вступ
   Розділ І Поняття та принципи підприємницької діяльності
2. § 1. Поняття та зміст підприємництва
3. § 2. Умови здійснення підприємництва
4. § 3. Підприємець і держава
   Розділ II Господарські правовідносини та господарське право
5. § 1. Предмет регулювання господарського права
6. § 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
7. § 3. Методи господарського права
   Розділ III Господарське законодавство
8. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
9. § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види
10. § 3. Система господарського законодавства
11. § 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
   Розділ IV Суб'єкти господарського права
12. § 1. Поняття суб'єкта господарського права
13. § 2. Види суб'єктів господарського права
14. § 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права
   Розділ V Правовий статус підприємств
15. § 1. Поняття підприємства
16. § 2. Організаційно-правові форми підприємств
17. § 3. Створення підприємства
18. § 4. Установчі документи підприємства
19. § 5. Державна реєстрація підприємства
20. § 6. Припинення діяльності підприємства
   Розділ VI Правовий статус акціонерних товариств
21. § 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
22. § 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства
23. § 3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві
24. § 4. Правовий режим акцій
25. § 5. Правовий режим дивідендів
26. § 6. Управління акціонерним товариством
   Розділ VII Правове становище інших господарських товариств
27. § 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
28. § 2. Повне товариство
29. § 3. Командитне товариство
   Розділ VIII Правове становище господарських об'єднань
30. § 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання
31. § 2. Види господарських об'єднань
32. § 3. Функції та компетенція господарського об'єднання
33. § 4. Правовий статус промислово-фінансових груп
   Розділ IX Правове регулювання відносин власності в економіці України
34. § 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності
35. § 2. Право державної власності
36. § 3. Право колективної власності
37. § 4. Право приватної власності
38. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
   Розділ Х Загальна характеристика господарських договорів
39. § 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
40. § 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України
41. § 3. Функції господарського договору
42. § 4. Форма господарського договору
43. § 5. Порядок укладання господарських договорів
44. § 6. Виконання господарських договорів
   Розділ XI Господарсько-правова відповідальність
45. § 1. Поняття відповідальності в господарському праві
46. § 2. Функції відповідальності
47. § 3. Види відповідальності
   Розділ XII Правове регулювання банкрутства
48. § 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства
49. § 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству
50. § 3. Підстави для застосування банкрутства
51. § 4. Провадження у справах про банкрутство
52. § 5. Ліквідаційна процедура
53. § 6. Мирова угода
   Розділ XIII Правове регулювання цін та ціноутворення
54. § 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
55. § 2. Види цін та порядок їх встановлення
56. § 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення
   Розділ XIV Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
57. § 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію
58. § 2. Правове становище Антимонопольного комітету
59. § 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
60. § 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
61. § 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
   Розділ XV Правове регулювання оренди державного та комунального майна
62. § 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
63. § 2. Сторони в договорі оренди
64. § 3. Порядок укладення договору оренди
65. § 4. Умови договору оренди
66. § 5. Припинення договору оренди
67. § 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні
   Розділ XVI Правові засади приватизації державного та комунального майна
68. § 1. Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
69. § 2. Об'єкти приватизації
70. § 3. Суб'єкти приватизації
71. § 4. Приватизаційний процес
72. § 5. Способи приватизації
73. § 6. Договірні відносини приватизації
   Розділ XVII Правове регулювання діяльності транспорту
74. § 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України
75. § 2. Законодавство про транспорт
76. § 3. Правове становище транспортних організацій
77. § 4. Транспортні господарські договори
   Розділ XVIII Правове регулювання банківської діяльності
78. § 1. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види
79. § 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір
80. § 3. Порядок відкриття рахунків у банках
81. § 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
   Розділ XIX Правове регулювання біржової діяльності в Україні
82. § 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
83. § 2. Функції, права та обов'язки біржі
84. § 3. Види біржових угод
85. § 4. Правила біржової торгівлі
86. § 5. Правовий статус фондової біржі
   Розділ XX Правове регулювання страхової діяльності
87. § 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
88. § 2. Правове становище учасників страхової діяльності
89. § 3. Державний нагляд за страховою діяльністю
   Розділ XXI Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
90. § 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання
91. § 2. Правовий режим іноземних інвестицій
92. § 3. Правовий режим вільних економічних зон
   Розділ XXII Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді
93. § 1. Правове становище арбітражних судів
94. § 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ
95. § 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
96. § 4. Вирішення спорів арбітражним судомГоловна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021