ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > Ж > Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

§ 4. Порядок і способи приватизації майна державних підприємств


Порядок приватизації державного майна передбачає проходження таких етапів:
• опублікування списку об'єктів, що підлягають приватизації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі;
• ухвалення рішення про приватизацію об'єкта на підставі пред'явленої заяви або виходячи із завдань Державної програми приватизації і створення комісії з приватизації;
• опублікування інформації про ухвалення рішення про приватизацію об'єкта;
• проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої приватизації);

>>>156>>>
• затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації і корпоратиза-ції, і їх реалізація.
Покупці цілісних майнових комплексів та інвестори, що бажають придбати контрольний пакет акцій, зобов'язані разом із заявою подати бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприва-тизаційного розвитку об'єкта. Заяви про приватизацію подаються в державні органи приватизації за місцезнаходженням об'єкта приватизації.
Державні органи приватизації протягом місяця розглядають заяви і приймають рішення щодо приватизації об'єкта й у п'ятиденний термін письмово сповіщають про це заявникові, адміністрації і трудовому колективові підприємства, а також відповідному органові виконавчої влади, уповноваженому керувати цим майном. У випадку відмови в приватизації відповідний орган приватизації повідомляє заявникам про причину відмови.
Державний орган приватизації протягом місяця з дня ухвалення рішення про приватизацію об'єкта затверджує склад комісії з приватизації об'єкта і встановлює термін здачі проекту плану приватизації. Цей термін не повинен перевищувати двох місяців із дня затвердження складу комісії. Діяльність комісії регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна України.
Комісія з приватизації складає проект плану приватизації, що повинен передбачати терміни і способи приватизації, початкову ціну об'єкта приватизації (розмір статутного фонду господарського товариства), рекомендовані форми платежу, розміри пакетів акцій за напрямами їхньої реалізації, а також умови забезпечення технологічної єдності виробництва, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів, циклів, технологій, порядок використання майна, що не підлягає приватизації.
Проект плану, розроблений комісією, і альтернативний проект плану трудового колективу або інших покупців подаються на розгляд регіональних відді-

>>>157>>>
лень Фонду державного майна України або його представництв у районах і містах, які протягом десяти днів зобов'язані розглянути надані проекти і затвердити план приватизації.
Спосіб приватизації — установлені законом для кожної кваліфікаційної групи об'єктів приватизації юридична підстава і договір щодо відчуження майна державних підприємств суб'єктом приватизації — продавцем (державним органом приватизації) суб'єктові приватизації — покупцеві (недержавній фізичній або юридичній особі).
Законодавство України про приватизацію визначає такі способи її проведення:
• продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом;
• продаж акцій (часток, паїв), що належать державі в господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та інших способах, що передбачають загальнодоступність і конкуренцію покупців;
• продаж на конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства;
• викуп майна державного підприємства відповідно до альтернативного плану приватизації.
Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств застосовуються щодо об'єктів, які не були продані на конкурсі або аукціоні.
Продаж об'єктів на аукціоні — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, що запропонував у ході аукціону максимальну ціну. Цей спосіб приватизації використовується у випадках, коли від покупця не вимагається виконання яких-небудь умов із подальшого використання приватизованого підприємства.
Продаж за конкурсом — спосіб приватизації, при якому покупець приватизованого підприємства визначається на основі конкурсного відбору. Після оплати вартості об'єкта покупець стає його новим влас-

>>>158>>>
ником. Цей спосіб приватизації застосовується в тих випадках, коли від покупця вимагається виконання певних умов із подальшого використання підприємства. Для проведення конкурсу необхідна наявність не менше двох покупців.
Умови конкурсу можуть передбачати:
• збереження на певний строк профілю підприємства і зобов'язань із виробництва конкретних видів товарів;
• проведення природоохоронних заходів;
• забезпечення безпечних умов праці;
• збереження або створення нових робочих місць;
• фінансування або порядок використання протягом визначеного терміну об'єктів соціальної сфери, що входять до майнового комплексу підприємства.
Продаж об'єктів може здійснюватися за комерційним і некомерційним конкурсом.
Продаж за комерційним конкурсом — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який при фіксованих початкових умовах запропонував найвищу ціну.
Продаж за некомерційним конкурсом — спосіб приватизації, за якого власником об'єкта стає покупець, що запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта.
У цілому продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом і на фондових біржах здійснюється в порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
Для продажу на конкурентних принципах пакетів акцій акціонерних товариств застосовуються відкриті торги (тендери), які відбуваються за участі уповноважених Фондом державного майна України осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.
Відкриті торги (тендери) проводяться в один етап і залежно від критеріїв визначення переможця поділяються на два види:

>>>159>>>
• відкриті торги, переможцем яких є особа, яка запропонувала найвищу ціну за пакет акцій та інвестиційну суму;
• відкриті торги, переможцем яких є особа, яка запропонувала найбільшу суму засобів за пакет акцій підприємства, що приватизується.
Відкриті торги проводяться винятково центральним апаратом Фонду державного майна України. Продаж пакета акцій на відкритих тендерах здійснюється за наявності не менше двох учасників. Засобом платежу за пакети акцій є національна валюта України.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022