ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > Ж > Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

§ 2. Законодавство України про приватизацію


Законодавство України про приватизацію з погляду його змісту складає сукупність законів та інших нормативних актів, що регулюють майново-правові, економічні та організаційні відносини щодо прива-

>>>145>>>
тизації майна державних підприємств. Це комплексне законодавство, що поєднує норми цивільного, адміністративного, фінансового й інших галузей права.
Законодавство України про приватизацію формується як певна локальна система законів та інших актів. Системотворчими критеріями в цьому випадку є: об'єкти приватизації; суб'єкти приватизації; порядок, способи й умови приватизації.
Основним актом у цій системі є Закон України від 4 березня 1992 р. «Про приватизацію майна державних підприємств» (з наступними змінами і доповненнями). По-перше, цей закон визначає систему законодавства — у ст. З вказується, що законодавство України про приватизацію складається з цього закону, указів Президента України й іншого законодавства, що регулює здійснення приватизації. По-друге, цей закон регулює правові, економічні й організаційні основи приватизації майна будь-яких державних об'єктів приватизації незалежно від їхніх розмірів, тобто поширюється на всі об'єкти, що підлягають приватизації. Разом з тим, у законі спеціально передбачено, що він не поширюється на приватизацію об'єктів державного земельного і житлового фондів, а також об'єктів соціально-культурного призначення, за винятком тих, які належать підприємствам, що приватизуються.
До законодавства про приватизацію належать:
• Закон України від 6 березня 1992 р. «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», що діє не як самостійний, а як допоміжний до Закону «Про приватизацію майна державних підприємств». У ньому встановлюється правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств;
• Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 p., що визначає поняття і види приватизаційних паперів (приватизаційних майнових сертифікатів), умови і порядок їх випуску,

>>>146>>>
обертання, розміщення серед громадян України, використання і погашення;
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р. Цей Закон визначає правові основи приватизації житла, що знаходиться в державній власності, його подальше використання і зміст. Метою приватизації державного житлового фонду є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в змісті і збереженні наявного житла і формування ринкових відносин; Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 р. Цей закон визначає особливості правового регулювання приватизації державного майна в агропромисловому комплексі; Закон України «Про особливості приватизації підприємств, що знаходяться в сфері управління Міністерства оборони України» від 18 травня 2000 р. Цей закон визначає особливості правового, економічного й організаційного регулювання приватизації майна підприємств, що знаходяться в сфері управління Міністерства оборони України, порядок використання коштів, отриманих від приватизації, і особливості діяльності приватизованих підприємств, у статутному фонді яких є державна частка;
Закон України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» від 14 вересня 2000 року. Метою цього Закону є удосконалення механізму і прискорення приватизації об'єктів незавершеного будівництва;
Державна програма приватизації, що приймається щорічно і визначає умови та пріоритети проведення приватизації, завдання і прогнози щодо зміни структури власності. За минулі роки було прийнято дев'ять Державних програм приватизації. Вони були впроваджені постановами Верховної Ради України (від 7 липня 1992 р. і від 26 січня 1994 p.), указами Президента України (від 23 травня 1995 p.,

>>>147>>>
19 березня 1996 p., 24 лютого 1999 p.), законами України (від 3 червня 1997 p., 12 лютого 1998 p., 18 травня 2000 р.)
У Державній програмі приватизації визначаються:
• завдання щодо приватизації майна, що перебуває в державній власності, і державного майна, що належить Автономній Республіці Крим;
• відповідні способи приватизації для різних груп об'єктів;
• завдання відповідним органам виконавчої влади із забезпечення проведення приватизації;
• заходи щодо залучення в процес приватизації інвесторів;
• особливості участі в процесі приватизації громадян України, іноземних інвесторів та інших покупців;
• розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок їх відшкодування і джерела фінансування;
• прогноз надходження засобів від приватизації і напрямку їх використання.
Приймаються також закони, що регулюють питання приватизації окремих державних підприємств. Наприклад, Закон України «Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» від 13 липня 2000 p., Закон України «Про особливості приватизації пакета акцій, що належить державі в статутному фонді ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» від 2 листопада 2000 р.
У законодавстві про приватизацію окремо можна виділити нормативні акти, що регулюють порядок створення і діяльності фінансових посередників. Це, зокрема:
• Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. «Про довірчі товариства», що визначає поняття довірчого товариства, особливості його створення і діяльності;
• Положення про інвестиційні фонди й інвестиційні компанії, затверджене указом Президента Украї-

>>>148>>>
ни від 19 лютого 1994 р. Це Положення визначає поняття інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, порядок створення й умови їхньої діяльності, здійснення державного контролю, а також заходи щодо захисту інтересів учасників; • Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації, затверджене указом Президента України від 11 травня 1994 р. Це Положення визначає порядок створення і діяльності холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації підприємств, виробничих та науково-виробничих об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із законодавством України.
Крім перерахованих документів, законодавство про приватизацію охоплює постанови Верховної Ради України, укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів України, а також відомчі нормативні акти про приватизацію, прийняті Фондом державного майна України самостійно або разом з іншими органами.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022