ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > Ж > Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Господарське право: Навчальний посібник - Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 2003

§4. Повне товариство


Відповідно до ст. 66 Закону України «Про господарські товариства» повним називається товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
Поняття «повне товариство» певною мірою має умовний характер і це ніяк не означає, що його учасники повністю об'єднують усе своє майно і всі свої зусилля для діяльності товариства. Внески учасників, як правило, мають обмежений характер і не мають значного впливу на діяльність товариства.
Товариство цього виду об'єднує висока зацікавленість у спільній діяльності, довірчий характер відносин між учасниками. Звідси виникає необхідність твердого контролю за веденням справ і зміною складу учасників.
Так, ведення справ повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися всіма учасниками, одним або декількома з них, що виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг їхніх повноважень визначається дорученням, підписаним учасниками товариства. Якщо в установчому договорі визначаються кілька учасників, які наділя-

>>>121>>>
ються повноваженнями на ведення справ товариства, то передбачається, що кожний з них може діяти від імені товариства самостійно. В установчому договорі може бути відзначено, що такі учасники мають право робити відповідні дії лише спільно. Учасники, яким було доручено ведення справ повного товариства, зобов'язані надавати іншим учасникам за їхньою вимогою повну інформацію про дії, що виконуються від імені та в інтересах товариства. Повноваження учасника на ведення справ товариства припиняються цілком або частково з припиненням діяльності самого товариства, у зв'язку з відмовою учасника від доручення, зі скасуванням доручення на вимогу хоча б одного з інших учасників.
Особливе значення в повному товаристві надається чіткому вирішенню відносин майнового характеру. Так, установчий договір про повне товариство, крім загальних для господарських умов, повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад і порядок внесення внесків, форму їхньої участі в справах товариства.
Передача учасником повного товариства своєї частки іншим учасникам цього товариства або третім особам може бути здійснена лише за згодою всіх учасників. З передачею частки третій особі здійснюється одночасний перехід усієї сукупності прав і обов'язків, що належали учасникові, який вибув із товариства.
При реорганізації юридичної особи — учасника повного товариства, або смерті громадянина — учасника повного товариства, правонаступник (спадкоємець) має переважне право вступу до товариства за згодою інших учасників. При цьому правонаступник несе відповідальність за борги учасника перед товариством, що виникли за час його діяльності, а також за борги товариства перед третіми особами.
Оскільки всі учасники повного товариства займаються спільною діяльністю, вони не мають права від свого імені та у своїх інтересах укладати угоди, однорідні з цілями товариства, а також брати участь у будь-яких товариствах (крім акціонерних), що мають однорідну з повним товариством мету діяль-

>>>122>>>
ності. У випадку порушення цих вимог учасник-по-рушник зобов'язаний компенсувати збитки, заподіяні товариству цими діями.
Принциповим елементом, що накладає на діяльність повного товариства своєрідний правовий режим, є посилення відповідальності учасників за зобов'язаннями товариства. Вона характеризується такими ознаками: за масштабами — необмежена, за характером відповідальності — солідарна.
Так, якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів, за товариство в недостатній частині несуть солідарну відповідальність його учасники всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення. Учасник товариства відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після або до його вступу в товариство.
Учасник повного товариства, що систематично не виконує або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключений із товариства в порядку, передбаченому установчими документами.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022