ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiАлфавитный указатель по авторам книг

> Книги по рубрикам >
Книги > К > Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. - Ківалов С. В., Біла Л. P., Одеса, 2002

Алфавiт по авторам :
| 1 | 2 | 6 | 8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |


Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. - Ківалов С. В., Біла Л. P., Одеса, 2002

1. Навчальний план дисципліни "Адміністративне право України"


Факуль-
тети держ-
управлін- Інститут
Назва В ня, судово-прокурорський, адвокатури і муніципального Інститут європейського Заочна форма навчання Після-дипломна форма Очно-заочна форма
теми С цивіль- управ- права навчання навчання
Ь ного 1 ління
О підпри-
Г ємн. права
о ауд ауд ауд ауд ауд ауд
л п ср л п ср л п ср л п ср л п ср л п ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1 . Поняття, місце і роль
адміністративного права в системі права
України 4 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 2 2 - 2 2 2 -
Тема 2. Механізм адміністративно-
правового регулювання 4 2 2 - 2 2 - 2 2 - - - 4 4 2 2
Тема 3. Суб'єкти адміністративного
права 4 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 2 2 - 2 2 2 -
Тема 4. Державна служба та державні
службовці 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1 4 - 2 4 2 4
Тема 5. Поняття, сутність, принципи і
функції державного управління 4 2 2 - 2 2 - 2 2 - - - 4 - 4 2 2 -
Тема 6. Форми державного управління 4 2 2 - 2 2 - 2 2 - - - 4 - 4 2 - 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 їх 19 20
Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2
Тема 8. Адміністративно-правові режими 4 4 4 2 2 4 4 4'
Тема 9. Адміністративно-правовий примус 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Тема 10. Адміністративна відповідальність 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 4 2 2 2
Тема 1 1 . Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2
Тема 1 2. Адміністративний процес 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 4 2 4 2 2 2
Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2
Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки 4 2 2 2 _ 2 2 _ 2 4 _ 4 _ 4
Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2
Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади 4 2 2 2 2 2 4 4 4
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною 4 2 __ 2 2 __ 2 2 __ 2 __ _ 4 __ _ 4 2 __ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 НІ у 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією 4 2 2 _ 2 2 _ 2 2 _ 4 4 4
Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю 5 2 3 2 3 2 3 5 5 5
Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно'! діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 ,ч
Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2
Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами та кредитуванням 4 2 2 2 2 4 4 4 1
Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом 5 5 2 3 5 5 - 5
Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2
Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом 4 _ _ 4 _ 2 2 _ _ 4 _ _ 4 _ _ 4 2 2
1 2 3 4 5 (> 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Тема 29 Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою 5 2 2 1 2 2 1 2 2 1 5 5 2 2 1
Тема ЗО. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2
Тема 3 1 . Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом 5 2 3 5 5 5 5 5
Тема 32. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері соціального захисту населення 5 2 3 2 2 1 2 3 5 5 2 2 3
Всього 141 54 40 47 52 44 45 52 34 55 14 4 123 14 6 121 44 28 69


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2022