ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист


1. Напад на службові або житлові приміщення осіб, що мають міжнародний захист, а також викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність держав чи організацій, які вони представляють, або з метою провокації війни чи міжнародних ускладнень,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті,-
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є мирне співіснування і плідне співробітництво України з іншими державами та Міжнародними організаціями, а обов'язковим додатковим об'єктом - альтернативно - нормальна діяльність певних установ, або власність, або життя, здоров'я, воля, честь та гідність людини.
2. Про поняття осіб, які мають міжнародний захист, див. коментар до ст. 443.
3. З об'єктивної сторони злочин передбачає вчинення суспільне небезпечних дій. Формами його є: 1) напад на службові або житлові .приміщення особи, яка має міжнародний захист; 2) викрадення такої особи; 3) позбавлення Її волі; 4) погроза вчинення нападу на службові або житлові приміщення особи, яка має міжнародний захист,
викрадення такої особи або позбавлення її волі. Перші три форми злочину передбачені ч. 1, четверта -ч. 2 ст. 444.
Предметом злочину у його першій формі є тільки службові та житлові приміщення вказаних осіб, але не є ним їхні транспортні засоби.
Під нападом тут треба розуміти дії, пов'язані із несподіваною агресією, застосуванням насильства над особою, що має міжнародний захист, або зі створенням реальної загрози його застосування, а також будь-які інші подібні дії, що посягають на громадську безпеку, власність, нормальне функціонування міжнародних установ та заподіюють матеріальну чи іншу шкоду. Про поняття позбавлення волі, викрадення людини див. коментар до ст. 146.
Викрадення або позбавлення волі особи, яка має міжнародний захист, повністю охоплюється ч. 1 ст. 444. Проте, якщо ці дії щодо вказаної особи вчинені організованою групою або спричинили тяжкі наслідки, вони повинні додатково кваліфікуватися за ч. З ст. 146. Якщо наслідком нападу було знищення майна, яке знаходиться. у службових або житлових приміщеннях осіб, що мають міжнародний захист, ці дії додатково кваліфікуються за ч. 2 ст. 194 уразі, коли вони були вчинені загальнонебезпечним способом, або заподіяли майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.
4. Суб'єкт злочину загальний.
5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу, а також спеціальною метою: а) здійснити вплив на характер діяльності потерпілих; б) здійснити вплив на діяльність держав чи організацій, які вони представляють; б) спровокувати війну; г) спровокувати міжнародні ускладнення (про зміст такого ускладнення див. коментар до ст. 443).
Напад, здійснений з метою заволодіння майном, що знаходиться у службовому чи житловому приміщенні осіб, які мають міжнародний захист, може бути кваліфіковано за ст. 187.
Конвенція про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй від 13 лютого 1946 р. УРСР приєдналась до Конвенції 20 листопада 1953р.
Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи від 2 вересня 1949р. Україна приєдналась до Угоди 1 жовтня 1996 p.
Протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи від 6 листопада 1952р. Україна приєдналась до Протоколу 1 жовтня 1996р.
Віденська конвенція "Про дипломатичні зносини" від 18 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.
Віденська конвенція "Про консульські зносини" від 24 квітня 1963р. СРСР приєднався до Конвенції 23 березня 1989 р.
Конвенція про спеціальні місії від 16 грудня 1969р. Україна приєдналась до Кон'венції 14 липня 1993р. (cm. cm. 29, ЗО)
Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів від 14 грудня 1973р. Ратифікована СРСР 26 грудня 1975р.
Угода про правоздатність, привілеї, імунітети Міжнародної організації космічного зв'язку "Интерспутник" від 20 вересня 1976 р. Ратифікована СРСР 14 грудня 1976р.
Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979р. СРСР приєднався до Конвенції 8 травня 3987р.
Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та пов'язаного з нею персоналу в ід 15 грудня ї994р. Ратифікована Україною 6 липня 1995р.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку щодо привілеїв, імунітетів та пільг, наданих Організації від 19 грудня 1997р. Ратифікована Україною 7липня 1999р. :
Додатковий протокол про привілеї та імунітети Організації Чорноморського Економічного Співробітництва від 30 квітня 1999р. Ратифікований Україною 6 липня 2000р.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021