ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:




Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

Новостi



Книги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >



Стаття 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу


Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка мас військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
1. Позбавленням військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу є додатковим покаранням, яке спрямоване не лише на здійснення морального впливу на засуджену особу, а й на позбавлення ц тих переваг, які надають відповідні звання, ранг, чин, кваліфікаційний клас
Відповідно до ст 54 суд вправі застосувати це покарання лише при засудженні особи за особливо тяжкий чи тяжкий злочин (про поняття таких злочинів див ст 12 і коментар до неї),
Як вид покарання позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу не вказується у санкціях норм Особливої частини КК Його застосування залежить від рішення суду Судова практика свідчить, що суди, застосовуючи таке покарання, враховують зокрема такі обставини, використання винним свого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу для вчинення злочину або для одержання не передбачених законом пільг або переваг для себе чи для інших осіб, його ставлення до виконання службових обов'язків, наявність дисциплінарних стягнень, поведінку винного в колективі і в побуті
Військове звання присвоюється зокрема особам, які проходять службу в ЗС, ПВ, СБ, інших військових формуваннях, а також військовозобов'язаним Військові звання поділяються на армійські і корабельні, а також на звання рядового складу, сержантського і старшинського складу, складу прапорщиків і мічманів, молодшого офіцерського складу, старшого офіцерського складу і вищого офіцерського складу. Спеціальними е звання, що присвоюються зокрема працівникам міліції, державної податкової адміністрації, податкової міліції, митної служби. Ранги встановлені, зокрема, для державних службовців, дипломатів, класні чини - для працівників прокуратури, а кваліфікаційні класи - для суддів, лікарів - судово-психіатричних експертів, судових експертів.
2. Ст. 54 не передбачає позбавлення судом засудженого почесних звань, державних нагород, наукових ступенів та вчених звань,
З Згідно зі ст 98 покарання, передбачене ст 54, не застосовується до неповнолітніх
Конституція України (cm. 43. п. п. 5 і 6 ч. 2 cm. 92, п. п. 24 і 25 cm. 106)
Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992р (ст. 40)
Закон України "Про державну службу" від 16 лютого 1993 р (ст. 26)
Закон України "Про державну податкову службу в Україні в редакції від 24 грудня 1993 р. (ст. 15)"
Закон України " Про загальний військовий обов'язок і військову службу" в редакції від 18 червня 1999 р (cm. 5)
Закон України "Про державні нагороди України" від 16 березня 2000 р
Положення про класні чини працівників органів прокуратури України Затверджене постановою ВР від 6 листопада 1991 р
Положення про кваліфікаційну атестацію, кваліфікаційні категорії арбітрів та класні чини спеціалістів арбітражних судів України Затверджене постановою ВР 22 листопада 1991 р
Постанова ВР "Про дипломатичні ранги України" від 31 січня 1992 р.
Постанова ВР "Про персональні звання державної митної служба України" від 5 лютого 1992 р
Постанова ВР "Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України" від 22 квітня 1993 р
Положення про порядок і умови виконання кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених Затверджене Указом Президії ВР Української РСР № 10 від 29 червня 1984 р (cm. Cm. 27-28)
Положення про спеціальні звання посадових осіб органів Державної податкової служби Затверджене постановою KM від 22 лютого 1999 р
Положення про кваліфікаційні класи лікарів - судова психіатричних експертів Положення про кваліфікаційні класи судових експертів бюро судово-медичної експертизи Затверджені наказом МОЗ № 199 від 31 жовтня 1995р
Положення про кваліфікаційні класи судових експертів з числа працівників науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України Затверджене наказом МЮ № 360/6 від 30 листопада 1995 р
Постанова ПВС № 22 від 22 грудня 1995 р "Про практику призначення судами Кримінального покарання" (п. 13)


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021